Mentorointi 2017

Sinä urasi alkutaipaleella oleva nuori, joko sinulla on selvät sävelet polustasi työelämässä? Kaipaatko tueksesi alalla jo kannuksensa hankkineen näkemyksiä ja sparrausta? Vai elätkö kenties kiivainta työelämävaihetta, sinulla on jo paljon kokemusta, mutta haluaisit vaihtaa ajatuksia työelämän koukeroista itseäsi kokeneemman kanssa? Entä sinä kokenut kehäkettu, haluaisitko ammentaa oppejasi nuoremmalle asiantuntijalle? Ja oppia ehkä itsekin siinä sivussa jotakin uutta?

RILin mentorointiohjelma käynnistyy jälleen. Syksystä 2017 alkaen saatamme yhteen nuoria ja kokeneita, ammentamaan oppia toinen toisiltaan. Ohjelma käynnistyy nyt hieman pidempänä versiona, sisältäen pilotit ryhmämentoroinnille sekä jo pidempään työelämässä olleille.


Kenelle?

Vuonna 2017 mentoripolkuja on kolme:

1. Mentoriohjelma untuvikot

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreiksi haetaan 15-40 vuoden työkokemuksella yhä työelämässä toimivia ammattilaisia.

Osallistujamäärä: ei rajattu

2. Mentoriohjelma kokeneemmat

Aktorit ovat olleet työelämässä jo noin 10-20 vuotta. Heidän toiveissaan on syventää jotakin tiettyä osa-aluetta työelämätaidoissa, esimerkiksi esimiestaitoja.

Mentoreiksi etsitään konkareita, joiden työelämäikä lähenee kokemuksessa huippuvuosia. Vaihtoehtoisesti kiivain työtahti on kääntynyt eläkkeen puolelle lähiaikoina.

Osallistujamäärä: Pilottiohjelmaan otetaan mukaan 3-5 mentoriparia.

3. Mentoriohjelma ryhmämentorointi

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreiksi haetaan 15-40 vuoden työkokemuksella yhä työelämässä toimivia ammattilaisia.

Toimintamalli: Yksi mentori opastaa yhtäaikaa 2-3 aktoria.

Osallistujamäärä: Pilottiihjelmaan otetaan mukaan 3 mentoriryhmää.

 

Huomio RILin jäsenyydestä

Sekä mentorin että mentoroitavan on oltava RILin jäseniä. Mentoroitavan on täytynyt olla RILin jäsen vähintään vuoden ajan.


Miten?

Mentorointi kestää noin vuoden ja se koostuu ryhmätapaamisista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Ryhmätapaamiset organisoidaan RILin puolesta ja niiden tarkoituksena on antaa osallistujille työkaluja varsinaisiin mentorointitapaamisiin. Parit sopiva kahdenkeskiset tapaamiset omalla vapaalla aikataulullaan.

Tarjoamme mentorointipareille keskustelun aiheiksi pitkän listan asioita teknisistä detaljeista henkilöstöjohtamiseen. Parit valitsevat itseään kiinnostavat aihealueet vapaasti ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa.

Miksi?

Mentoroinnin tuloksena nuori tai jo pidempäänkin työelämässä ollut tunnistaa aiempaa laajemmin oman urapolkunsa mahdollisuudet, kasvupolkunsa ja kehityssuuntansa sekä saa työkaluja tälle matkalle. Kokeneempi ammattilainen oppii ja oivaltaa lisää nuoremman näkökulmista − ja varmasti myös itsestään. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt allekirjoittavat mentorointisopimuksen.


Milloin?

Aloitustilaisuudet:

Helsinki: 20.9.2017 klo 8.30-10.30
Tampere: 21.9.2017 klo 8.30-10.30
Oulu: Syyskuussa, päivä tarkentuu

Välitilaisuudet:

Helsinki: 14.2.2018
Tampere: Helmikuussa 2018, päivä tarkentuu
Oulu: Helmikuussa 2018, päivä tarkentuu

Päätöstilaisuus:

Helsinki: 22.8.2018
Tampere: Elokuussa 2018, päivä tarkentuu
Oulu: Elokussa 2018, päivä tarkentuu


Kuinka mukaan?

Mentorointiohjelmassa oli mukana vuonna 2016 yhteensä 35 paria. Rikotaan tänä vuonna ennätykset ja opitaan toisiltamme uutta myös pilottien kautta!

Hakuaika:

16.6.-27.8.2017


Hae mukaan tästä linkistä! 

 

Liitteet ja linkit:

Seuraavat tiedostot viime vuodelta avaavat aihetta tarkemmin. Tiedostot päivittyvät tämän vuoden ohjelman edetessä.

RILin mentorointiohjelma 2016, kick-off-tilaisuuksien kalvot, RIL
RILin mentorointiohjelma 2016, kick-off-tilaisuuksien kalvot, Suomen Mentorit
Mentorointisopimus 2016
Hyvä ja nopealukuinen esimerkki mentorointioppaasta
Mentoriparin kokemuksia
Kirjallisuusvinkkejä

Lisätiedot:

Helsingin seutu ja Lappeenranta: teekkariyhdyshenkilö Saara Lassila, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi (15.8 alkaen)
Pirkanmaa ja Oulun seutu: teekkariyhdyshenkilö Markus Pahikkala, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi (15.8 alkaen)
Mentorointikonsepti: johtaja Henriikka Hellström, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 554 8857
Toimistossa myös: koordinaattori Mari Rantamäki, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 050 331 5352