Ajankohtaista

Betoniseminaari houkutteli paikalle yli 100 osallistujaa Oulussa

Seminaarin pääteemoina olivat betoniteknologia, toteutuksen laatupolku ja alan hyvä toimintatapa.

ROTI 2017 -raportti julkistettiin 14.3.2017

Rakennetun omaisuuden korjausvelka kasvanut jo yli 50 miljardiin euroon.

Vuoden silta 2017 -tunnustuspalkinto Isoisänsillalle

RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Isoisänsilta.

Eurokoodipohjainen suunnittelujärjestelmä kehittyy

”Eurokoodien käyttö voi alkaa nyt täydellä teholla, kun vanha rakentamismääräyskokoelman B-osa on kokonaan korvattu. RILin ohjeilla on tässä tärkeä rooli”, RILin tekninen johtaja, Gunnar Åström sanoo.

Uudistettu paalutusohje PO-2016 ilmestynyt

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 toimii tärkeänä työkaluna eurokoodipohjaisessa paalutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oulussa alkaa rakennusalan DI-koulutus

OKM:n 17.1.2017 antaman asetuksen mukaan Oulun yliopistolle lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu.

IABSE Workshop Helsinki 2017 – Tietämättömyys, epävarmuus ja inhimilliset virheet rakennetekniikassa

Keynotet ja esitysten aiheet julkaistu - ilmoittaudu mukaan nyt!

Vuoden 2017 koulutustarjontamme on julkaistu!

Tarjoamme monipuolisesti koulutusta myös vuonna 2017 pätevyyskoulutuksista ajankohtaispäiviin. Koulutusta mm. rakennuttajille, suunittelijoille, valvojille ja tuotantojohdolle.

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos voimaan

Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta ja määrittelee perusteet ns. lähes nollaenergiarakentamiselle.

Kantavien rakenteiden uusi rakentamismääräyskokoelma käyttöön

Vanhaa RakMK B-sarjaa korvaava rakentamismääräyskokoelman osa ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” on valmistumassa ja astuu voimaan 1.1.2017.