Ajankohtaista

RIL hakee koulutussihteeriä/-koordinaattoria

Tapahtumajärjestäjän näköalapaikka rakennetun ympäristön kehitykseen - tule toimialalle, joka luo puitteet niin arjelle kuin tulevaisuudelle!

Eurokoodipohjainen suunnittelujärjestelmä kehittyy

”Eurokoodien käyttö voi alkaa nyt täydellä teholla, kun vanha rakentamismääräyskokoelman B-osa on kokonaan korvattu. RILin ohjeilla on tässä tärkeä rooli”, RILin tekninen johtaja, Gunnar Åström sanoo.

Uudistettu paalutusohje PO-2016 ilmestynyt

RIL 254-2016 Paalutusohje 2016 toimii tärkeänä työkaluna eurokoodipohjaisessa paalutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oulussa alkaa rakennusalan DI-koulutus

OKM:n 17.1.2017 antaman asetuksen mukaan Oulun yliopistolle lisätään rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusvastuu.

IABSE Workshop Helsinki 2017 – Tietämättömyys, epävarmuus ja inhimilliset virheet rakennetekniikassa

Keynotet ja esitysten aiheet julkaistu - ilmoittaudu mukaan nyt!

Vuoden 2017 koulutustarjontamme on julkaistu!

Tarjoamme monipuolisesti koulutusta myös vuonna 2017 pätevyyskoulutuksista ajankohtaispäiviin. Koulutusta mm. rakennuttajille, suunittelijoille, valvojille ja tuotantojohdolle.

Rakennusten energiatehokkuutta koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos voimaan

Muutos koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta ja määrittelee perusteet ns. lähes nollaenergiarakentamiselle.

Kantavien rakenteiden uusi rakentamismääräyskokoelma käyttöön

Vanhaa RakMK B-sarjaa korvaava rakentamismääräyskokoelman osa ”Rakenteiden lujuus ja vakaus” on valmistumassa ja astuu voimaan 1.1.2017.

Paikallavaletut betonirakenteet erikoisseurantaan pääkaupunkiseudulla

Ympäristöministeriö jatkaa betonin laadunvarmistustoimenpiteiden pohtimista yhdessä eri tahojen kanssa 20.12.2016.

Uusi RIL-julkaisu: RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen – rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot

Uusi ohje erityisemenettelyn soveltamiseen ja rakennushankkeen laadun hallintaan