Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98

21.-22.2.2017, Tampere (Solo Sokos Hotel Torni Tampere)
21.-22.3.2017, Oulu (Original Sokos Hotel Arina - Kauppakeskus Valkean kokoustilat)
9.-10.5.2017, Helsinki (Sodexo Lapintiira os. Lapinlahdenkatu 1 B)

Koulutuksessa käsitellään mm. sopimusten hallintaa, rakennuttajan ja urakoitsijan velvollisuuksia ja vastuita, suunnittelun johtamista ja ohjausta, lisä- ja muutostöitä sekä uusia yhteistoiminnallisia toteutusmalleja.

Koulutustilaisuuden ohjelma tarjoaa myös tuoreita esimerkkejä korkeimman oikeuden ja muiden tuomioistuinten päätöksistä sekä ajankohtaiskatsauksen sopimushallintaan.

Tilaisuus on suunnattu kaikille rakennusalan ammattilaisille.

LUENNOITSIJAT
Koulutustilaisuuden luennoitsijoilla on runsaasti käytännön kokemusta rakennusalan sopimuksista ja sopimusriidoista.

A-Insinööreiltä luennoitsijana toimii tekniikan tohtori Jyrki Keinänen
Asianajotoimisto Liuksiala & Co:lta luennoitsijana toimii joko Aaro Liuksiala tai Pia Stoor. 

Asianajaja Aaro Liuksiala on osallistunut useiden rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja sopimusten laadintaan. Erikoisosaamista ovat mm. sopimus-, rakennus-, kaavoitus- ja ympäristöoikeus sekä riitojen sovittelu, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit. Hän on kirjoittanut rakennusalalta useita julkaisuja, mm. Rakennussopimukset-kirjan, joka sisältää rakennusurakan yleisten sopimusehtojen kommentaarin.

Asianajaja Pia Stoorin erikoisosaamista ovat sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, rakentamis- ja ympäristöoikeus, ulkomaankaupan sopimukset, immateriaalioikeus, asunto-osakeyhtiöiden juridiikka sekä oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Tekniikan tohtori Jyrki Keinäsellä on monipuolinen kokemus rakennusprojektien johtamisesta, rakentamisen konsultoinnista ja rakennusriitojen ratkaisemisesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Hän on viime vuosina ollut rohkeasti tuomassa uusia toimintamalleja suomalaiseen rakentamiseen mm. allianssihankkeet, uudet hankintamenettelyt, tietomallinnus ja Lean Construction.

Osallistumismaksut 2017 kevätkaudella

RIAn, RILin ja RKL:n jäsenille 840 eur (+ alv. 24 %)
Muille 900 eur (+ alv. 24 %)
Hinta sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut.