Rakentamiseen liittyvät uudet velvoitteet ja tilaajavastuulain uudistus

15.6.2016, Lapinlahdenkatu 1 b, Helsinki
6.9.2016, Kuopio

Eduskunta on käsitellyt tilaajavastuulain muutoksia ja ne astuvat voimaan 1.9.2015 . Lain tulkintaa muutettiin jo joulukuussa julkisen verovelkarekisterin avautumisen myötä. Tilaaja-asemassa olevalle yritykselle voidaan määrätä korotettua laiminlyöntimaksua jatkossa myös muihin sopimuksiin liittyen kuin rakennusalan sopimuksiin. Jatkossa työn tilaajan tulee vaatia selvitykset myös alihankkijan työntekijöiden työterveyshuollon hoitamisesta.


Euroopan Unionin tuomioistuin antoi 12. helmikuuta ennakkopäätöksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Päätös koski lähetettyjen työntekijöiden palkkausta Suomessa. Tämä päätös vahvistaa ulkomailta lähetetyille työntekijöille maksettavan palkan sisältöä ja minimivaatimuksia. Tuomioistuin linjasi, että ulkomailta tulevalle työntekijälle tulee maksaa muun muassa vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, lomakorvaukset, erilliskorvaukset ja päivärahaa Suomessa työskenneltäessä. Sekä työnantajalla että työn tilaajalla on tätä myötä velvollisuus valvoa, että palkkaus on tuomioistuimen linjauksen mukainen. Ulkomaalaislain perusteella sama velvollisuus on myös työmaan pääurakoitsijalla.


Verohallinto ja Aluehallinto ovat tehneet uusia linjauksia koskien rakennusalan tiedonantovelvollisuutta. Tule kuulemaan uusista linjauksista sekä tilaajavastuulain uudistuksista ja mitä EU –tuomioistuimen päätös vaikuttaa urakkasopimuksiin.

Helsigin koulutus alkaa klo 11.30 ja päättyy klo 15.30
Kuopion koulutus alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 17.00

Luennot

Luennoitsijana toimii varatuomari Ville Wartiovaara

 • Tilaajavastuulain tarkoitus ja soveltamisala
 • Lain selvitysvelvollisuuden sisältö
  • selvitysvelvollisuuden hoitaminen
  • selvitysvelvollisuus ulkomaalaisten yritysten kohdalla
  • oikeuskäytäntö
 • Tilaajavastuulaki hankintasopimuksissa
  • miten varautua urakka-asiakirjoissa ja urakkaneuvotteluissa selvitysvelvollisuuteen?
 • Tilaajavastuulain uudistus rakennusalalla
  • mikä muuttuu?
  • toimenpiteet uudistuksen johdosta
 • Rakennusalan veronumero
  • miksi veronumero otettiin käyttöön?
  • ketä veronumero koskee?
  • työntekijän ilmoitusvelvollisuus
  • julkinen veronumerorekisteri
 • Urakoitsijan ja tilaajan ilmoitusvelvollisuuksien laajeneminen
  • mitä tietoja annetaan jatkossa?
  • kenen vastuulla on tietojen antaminen?
  • miten vastuu jakaantuu yrityksessä hankinnan ja työmaan kesken?
  • sanktiot laiminlyönneistä
  • varautuminen uudistuksiin
 • Ulkomaisen työvoiman hallinta
  • tarvittavat luvat ja ilmoitukset ulkomaisen työvoiman käytöstä työmaalla
  • sovellettavat työehdot ja tilaajan selvitysvelvollisuus
  • sosiaaliturva
  • verotus
  • ohjeistus hankinnan ja työmaiden avuksi
  • urakkaketjun hallinta ja häiriöihin varautuminen

Osallistumismaksu vuonna 2016 kevätkaudella:

 • RILin, RKL:n ja RIAn jäsenille 305 eur +alv 24 %
 • Muille 340 eur +alv 24 %
 • Hinta sisältää opetuksen lisäksi kurssimateriaalin sekä mahdolliset tarjoilut

Osallistumismaksu vuonna 2016 syyskaudella (alkaen Kuopio):

RILin, RKL:n ja RIAn jäsenille 315 eur +alv 24 %
Muille 350 eur +alv 24 %
Hinta sisältää opetuksen lisäksi kurssimateriaalin sekä mahdolliset tarjoilut