Apurahojen haku 2017

RIL-Säätiö myöntää vuonna 2017 haettavissa olevia apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen kokonaismäärän perusteella, kuitenkin enintään 12 500 €. Etusijalla ovat opiskelijoille suunnatut henkilökohtaiset apurahat. 

Haettavissa vuonna 2017 ovat seuraavat kategoriat:

 1. Teekkareiden ulkomailla opiskelu ja työharjoittelu
 2. Erinomaisesti tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet (opintopisteillä painotettu ka 4,0)
 3. Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet (opintopisteillä painotettu ka 4,0)

Apurahahakemuksessa huomioitavaa:

Yleistä:

 • RIL-Säätiön apurahat kattavat koko rakennusalan eli rakennus- ja kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskunta- sekä talotekniikkasektorin.
 • Etusijalla henkilökohtaiset apurahat.
 • Apuraha myönnetään pääsääntöisesti RILin jäsenille yksityishenkilöinä kannustusapurahana (jäsen hakemuksen jättöhetkellä).
 • Takautuvia hakemuksia  ei hyväksytä (työharjoittelu/vaihto jo suoritettu).
 • Apurahoja ei myönnetä diplomityöhankkeille, ulkomaille suuntautuvaan tutkimusmatkaan tai konferenssin matkakuluille (ts. apuraha voidaan myöntää tutkimushankkeelle kohdassa muut alan hankkeet).
 • Huomioithan, että RIL-Säätiö jakaa apurahoja sijoitustoiminnan tuottojen puitteissa, vuonna 2017 kuitenkin enintään 12 500 € siten, että Säätiön kokonaistulos säilyy positiivisena.

Opiskelijoiden ulkomaanapurahat:

 • Ulkomailla opiskeluun tai työharjoitteluun liittyvät apurahat pitää hakea ennen harjoittelua/opiskelua tai sen aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.
 • Apuraha myönnetään ammatilliseen työharjoitteluun tai opiskeluun.
 • Ulkomaanapurahaa voi hakea / saada yhden kerran opintojen aikana.
 • Lunastamaton apuraha (yo. todisteita ei ole toimitettu) raukeaa seuraavan vuoden loppuun mennessä.
 • Todisteena tapahtuneesta matkasta tulee toimittaa:
  • kirjallinen tosite matkasta: työ- tai opiskelutodistus, yliopiston hyväksymiskirje, opintosuoritusote vaihdon tuloksista tms. (joko hakuvaiheessa tai apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)
  • 200 sanainen matkakertomus (jälkikäteen, apurahapäätöksen tultua / kestoltaan pitkän vaihdon loppuvaiheessa)

Erinomaisesti tekniikan kanditutkinnon suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea vähintään vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.
 • Apurahaa ei voi hakea DI-tutkinnon jo valmistuttua.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla kanditutkintotodistus ja opintosuoristusote.

Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaneet:

 • Apuraha tulee hakea vähintään vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.
 • Hakemuksen liitteenä tulee olla DI-tutkintotodistus ja opintosuoristusote.

Hakuajat ja hakemukset:

Vuoden 2017 hakuajat ovat seuraavat:

1. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu tai -harjoittelu:

 • Hakuaika tammi-helmikuu 2017, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 26.2.2017
 • Päätökset tehdään 9.3.2017 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

2. hakukierros: Teekkareiden ulkomaillaopiskelu ja -harjoittelu, oivallisesti kandi- tai DI-tutkinnon suorittaneet:

 • Hakuaika kesä-syyskuu 2017, hakemuksen viimeinen jättöpäivä 24.9.2017
 • Päätökset tehdään 26.10.2017 hallituksen kokouksessa
 • Apurahapäätökset ilmoitetaan spostitse

Hakemukset voi toimittaa osoiteella:

RIL-Säätiö
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 HELSINKI
tai spostitse pia.vasko@ril.fi

Hakulomakelinkit:

 • Apurahahakemus 1: Teekkarien ammatillinen opiskelu tai työharjoittelu ulkomailla: WORD, PDF
 • Apurahahakemus 2: Kanditutkinnon erinomainen suorittaminen: WORD, PDF
 • Apurahahakemus 3: Oivallisesti DI-tutkinnon suorittaminen: WORD, PDF
 • Apurahahakemus 4: Lisensiaattityöt ja väitöskirjatyöt (ei haettavissa vuonna 2016)
 • Apurahahakemus 5: Muut ajankohtaiset hankkeet (ei haettavissa vuonna 2016)