RILin hallituksen vaali kaudelle 20182020

RILin syysliittokokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä kaudelle 20182020. Hallituksen vaali toteutetaan nyt kolmatta kertaa sähköisenä äänestyksenä, joka on avoinna äänioikeutetuille 6.11.20.11.2017 klo 17 saakka.

Vaalin tulos todetaan Syyskokouksessa torstaina 23.11.2017 Säätytalolla Helsingissä. Jäsen voi halutessaan äänestää myös paikan päällä ennen syyskokouksen alkua, kello 14.40-16.30 välisenä aikana. Paikan päällä äänestävän on todistettava henkilöllisyytensä. 

Vaalissa voi äänestää RILin varsinainen jäsen, jonka on pitänyt olla jäsen viimeistään kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta (23.11.), eli jäseneksi on pitänyt liittyä viimeistään 27.9.2017.

Tälle sivulle on kerätty esittelyt ehdokkaista ja heidän vaaliteemoistaan. Äänestysaikana 6.11.20.11.2017 pääset jatkamaan esittelysivun alla olevasta linkistä varsinaiseen äänestykseen. Tarvitset äänestystä varten henkilökohtaisen salasanan, joka lähetetään sinulle äänestysjakson alussa 6.11. sähköpostitse.

 

Hallituksesta erovuorossa ovat vuoden 2017 lopussa 

 • Tuomas Särkilahti, Espoo, puheenjohtaja
 • Maria Jääskeläinen, Turku
 • Kirsi Hautala, Kirkkonummi
 • Jorma Mäntynen, Tampere
   

Nykyisestä hallituksesta jatkavat vuonna 2018

 • Auni Palo, Vantaa (varapj)
 • Annina Peisa, (varapj)
 • Mikko Hollmén, Kuopio
 • Mikko Hyyrynen, Tampere
 • Tytti Kuusikko, Helsinki
 • Milko Tietäväinen, Tampere
 • Teemu Tukiainen, Helsinki
 • Riku Vahala, Helsinki


Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2017 on seuraava: puheenjohtaja Jukka Pekkanen, Kati Alakoski, Vesa Järvinen, Risto Keränen, Juhani Niva, Petri Janhunen, Matti Levomäki, Susanne Vatanen, Mikko Hyytinen, Juha-Matti Junnonen, Kari Ruohonen sekä Joni Virkki.


Äänestääksesi tarvitset henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne lähetetään kaikille RILin äänivaltaisille jäsenille sähköpostitse.

PÄÄSET ÄÄNESTÄMÄÄN TÄMÄN LINKIN KAUTTA MAANANTAINA 6.11.2017 ALKAEN.

 

Ehdokas puheenjohtajaksi

TIMO KOHTAMÄKI
Toimitusjohtaja
Foudia Housing Oy
Syntymävuosi 1963
Kotikunta Järvenpää 

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Monitoimiala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut Pohja-, maa- ja kalliotekniikkaryhmän puheenjohtajana.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on monipuolinen rakennusalan ja järjestötoiminnan kokemus ja laajat verkostot.

Vaaliteemat:

 • RIL voisi olla nykyistäkin aktiivisempi ja ennen kaikkea aloitteellisempi keskustelija alan ajankohtaisissa asioissa. 
 • Koko alan kattava oppilaitosyhteistyö, jotta peruskoulun ja lukion parhaat osaajat hakeutuisivat rakennusalalle ja toisaalta alan korkeakoulujen ja alan yritysten yhteistyö olisi nykyistä tehokkaampaa.
 • Alan ja osaajien arvostuksen lisääminen.

 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi
 

HANNU AURINKO 
Toimitusjohtaja
Laatuinsinöörit Oy
Syntymävuosi 1968
Kotikunta Oulu

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Vesihuolto-, vesi- ja ympäristötekniikka
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen toiminut RIL-mentorina vuosina 2015-2016 valmistuvalle DI:lle. Pohjois-Suomen osaston hallituksen jäsenenä olen ollut 2000-luvun taitteessa ja Oulun Rakentajateekkarikillan puheenjohtaja 1989-1990, jolloin osallistuin myös emoRILin hallituksen kokouksiin opiskelijajäsenenä. Olen myös ympäristö- ja yhdyskuntatekniikkaryhmän jäsen.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Haluan nostaa esille ja kehittää ns. perinteisen rakentamistoiminnan rinnalle uusia, ajankohtaisia teemoja kiertotalouden ja ympäristörakentemisen osa-alueilta osana RILin toimintaa asiantuntijaorganisaationa.

Vaaliteemat:

 • Kiertotalous, materiaalien uusiokäyttö ja ympäristörakenteet ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden rakennetussa ympäristössä. Näiden aihealueiden kehittäminen, edistäminen ja ohjaaminen pitäisi vahvemmin kuulua RILin toimintaan. 
 • DI-koulutuksen aloittamisella Oulussa on erittäin suuri merkitys Pohjois-Suomen rakennusalan osaamiseen, jatkuvuuteen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa tässä kehittämistoiminnassa haluan olla mukana ja vaikuttamassa RILin hallituksen jäsenenä.
 • Valtakunnallisesti rakennusalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan pitäisi kohdistaa aikaisempaa enemmän resursseja, joiden allokointiin RILin tulisi pystyä vaikuttamaan.

 

MIKKO INKALA 
Johtaja
Pöyry Finland Oy
Infrasuunnittelu
Syntymävuosi 1971
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Tie-, katu- ja liikennetekniikka
Pohja- ja maarakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Suunnittelu

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Jäsen vuodesta 1990 alkaen.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen toiminut monipuolisissa tehtävissä sekä pienen että suuren palveluntuottajan, kuin myös tilaajaorganisaation palveluksessa ja siksi pystyn arvioimaan käsillä olevia asioita eri näkökulmista sangen monipuolisesti.

Vaaliteemat:

 • Yhteistoiminnan ja yhteistoimintamallien edistäminen levittämällä allianssihankkeissa oppimiamme menettelyjä myös perinteisillä menetelmillä toteutettavaan rakentamiseen ja kunnossapitoon.
 • Rakennusalan digitalisaation edistäminen siten, että teemme tietomallinnuksesta ja tietomallipohjaisesta tiedon hallinnasta rakennusalan ainoan tavan toimia.
 • Alan houkuttelevuuden lisääminen nuorten parissa valtakunnallisesti siten, että hyödynnämme erityisesti kahta ensimmäistä vaaliteemaani.

 

HENNA KEMPPAINEN 
Toimialajohtaja
Premico Consulting Oy
Syntymävuosi 1977
Kotikunta Porvoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakennuttaminen, rakennuttajakonsultointi

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin jäsen opiskeluajoista lähtien, ei erityisiä tehtäviä.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen "insinööri" myös diagnoosilta; tarkka, johdonmukainen sekä todistettavasti muutoskykyinen  hiusten väri vaihtuu säännöllisesti!

Vaaliteemat:

 • Yrityskenttä elää ja uusiutuu jatkuvasti  tehostetaan osaavien tekijöiden ja hyvien, uusien ja pientenkin, työnantajien esille nostamista sekä yhteen saattamista!
 • Sukupuoli ei vaikuta yksilön osaamiseen ja kykyihin.
 • Haastan kaikki jäsenet ottamaan kopin alan kehittämisestä ja globaalin digitalisaation kyytiin hyppäämisestä on aika lopettaa puheet siitä, että rakennusala ei kehity!

 

TIINA KOPPINEN 
Toimialajohtaja
Skanska Oy
Syntymävuosi 1969
Kotikunta Espoo

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
En ole tähän asti ollut aktiivinen RILin toiminnassa, vaikkakin olen ollut jäsen opiskeluajoista alkaen. Olen sen sijaan ollut aktiivinen avoimen rakennusalan rakentamisessa ja toiminut useita vuosia ensin BuildingSmart Nordicin
hallituksessa ja sitten BuildingSmart Internationalin hallituksessa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Olen koko työurani ajan ollut aktiivinen kehittäjä ja strateginen toimija, ja haluan olla energisesti edistämässä alan kehitystä digitaalisessa murroksessa, jossa osaamistarpeet ja asiakkaiden odotukset muuttuvat.

Vaaliteemat:

 • Tehdään teknisistä aloista ja erityisesti rakentamisesta houkuttelevia kaikille nuorille (niin tytöille kuin pojillekin), jotta varmistetaan rakentamiseen tulevaisuuden monimuotoiset osaajat.
 • Alan turvallisuuskulttuuri kehittäminen vaatii yhteistä tekemistä, ja turvallisuuden huomiointia osana kaikkea, myös RILin tapahtumissa, julkaisuissa ja palkinnoissa.
 • Vahvistetaan Suomen asemaa edelläkävijänä ja osaajana rakentamisen digitaalisten työkalujen käytössä ja digitaalisten palveluiden luomisessa.

 

ATTE LEPPÄNEN 
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Sweco Rakennetekniikka Oy
Syntymävuosi 1976
Kotikunta Espoo

Edustamani toimiala:
Talonrakennus
Sillanrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RIL, Talonrakennustekniikkaryhmä (ent. rakennus- ja rakennetekniikkaryhmä), johtoryhmän jäsen 2017
RIL, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmän puheenjohtaja 20122016
RIL, PiRIL, Johtoryhmän jäsen 20102011

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Minulla on halu muuttaa rakennusalaa ja kyky viedä asioita maaliin.

Vaaliteemat:

 • Osaamisen kehittäminen

 • Tulevaisuuden uudet suunnittelumenetelmät

 • Alan arvostuksen nostaminen

 

ILPO PELTONEN 
Tuotantojohtaja
Bonava Suomi Oy
Syntymävuosi 1962
Kotikunta Tuusula

Edustamani toimiala:
Talonrakennus

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Rakentaminen ja tuotanto

Aiempi toimintani RILin piirissä:
RILin rakennuttajapätevyyslautakunta, Rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmä, täydennyskoulutusten luennoitsija, järjestöjen yhteistoiminta, aikanaan myös RIL-Nuoret.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Tunnen laajasti KIRA-alan toimintaympäristön ja haasteet RILin, Rakennustietosäätiön ja RAKLIn toiminnassa aktiivisesti mukana olleena sekä olen liikkeenjohdon ja kansainvälisen projektinhallinnan ammattilainen rakentamassa parempaa ja kestävää rakennettua ympäristöä.

Vaaliteemat:

 • Rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantaminen vaatii osapuolilta nykyistä parempaa yhteistoimintaa sekä sitä tukevaa osaamista ja kaupallisia malleja.
 • Rakentamista koskevaa sääntelyä ja julkisen hallinnon laatimia soveltamisohjeita tulee keventää ja joustavoittaa, jotta voimme aidosti kehittää parempaa rakennettua ympäristöä niukoilla resursseillamme.
 • Kiinteistö- ja rakentamisalalle nuoria ammattilaisia, joilla on intohimoa muuttaa alan toimintakulttuuria.

 

ANSSI SALONEN 
Johtaja
RAKLI
Syntymävuosi 1976
Kotikunta Helsinki

Katso vaalivideo tästä!

Edustamani toimiala:
Kiinteistöala

Pääasialliset tehtäväalueeni:
Johto ja hallinto
Tutkimus ja kehitys

Aiempi toimintani RILin piirissä:
Olen ollut mukana useammalla ROTI-kierroksella paneelissa.

Miksi juuri minut kannattaisi valita RILin hallitukseen?
Toisin tullessani uudistumisesta ja osaamisesta kiinnostuneen kiinteistöalan osaajan.

Vaaliteemat:

 • Jatkuva uudistuminen, jatkuva muutoksen seuraaminen ja siihen mukautuminen ovat välttämättömyys kaikille ammattilaisille ja RILin toiminnalle.
 • Avoimuus, kiinnostuminen laajasti eri tahoista ja valittujen kanssa avoimen yhteistyön tekeminen moninkertaistaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden.
 • Osaaminen, vain vahvalla panostamiselle tutkimukseen, koulutukseen ja kehitykseen voimme luoda huomisen menestyksen.