Syyskokouksen evästykset


RILin hallituksen terveisiä liittyen syyskokouksen 2016 toimenpiteisiin

Hallitus päätti kokouksessaan 6/2016 (9.12.2016), että liiton syyskokouksessa 2016 annetut evästykset käydään läpi toimistolla pohtien, miten niissä esitetyt toiveet toiminnan kehittämiseksi voidaan toteuttaa hyödyntäen joko olemassa olevia toimintaprosesseja tai kehittämällä uusia toimintamuotoja. Toimisto tuo kehitystoimenpide-ehdotukset hallituksen käsittelyyn vuoden 2017 aikana, seuraavaan syyskokoukseen mennessä.

Hallituksen kokouksessa 8.6.2017 raportoitiin seuraavat evästykset:

Teekkareiden päivitetty rekrytointisuunnitelma

Hallitus merkitsi tiedoksi toukokuussa 2017 laaditun teekkareiden rekrytointisuunnitelman ja totesi, että toteutus on tehty suunnitellusti. Hallitus arvioi suunnitelman onnistumista nuorten jäsenhakemusten määrän perusteella.

Koulutusohjelmia ja opiskelijarekrytoinnin potentiaalia koskeva selvitys

Hallitus merkitsi tiedoksi syksyllä saadun evästyksen perusteella laaditun koulutusohjelmia ja opiskelijarekrytoinnin potentiaalia koskevan selvityksen.

Hallitus totesi, että selvityksen perusteella jäsenrekrytoinnin pääpaino ja toimiston työpanokset kohdistetaan Aalto-yliopistoon, Tampereen teknilliseen yliopistoon, Oulun yliopistoon ja Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, joissa on määrällisesti merkittävin opiskelijajäsenpotentiaali.

Vaaliehdokkaiden videoesittelyt

Hallitus totesi, että tulevilta RILin hallituksen vaaliin osallistuvilta ehdokkailta tullaan edellyttämään videoesittelyn laatimista. RIL tarjoaa kauttaan mahdollisuuden perustasoisen esittelyvideon toteuttamiseksi. Mikäli tarjottu kuvausaika ja -paikka eivät käy tai ehdokas muuten niin haluaa, hän voi halutessaan tehdä tai teettää myös oman videonsa sen sallitun keston puitteissa. Vaalitoimikunta voi halutessaan tarkentaa videon valmistelun ohjeistusta kokoontuessaan elo-syyskuussa.