Tuotekategoriat

Etusivu   Ohjeet ja normit

RIL 128-2016 Peltosalaojituksen ohjeet ja laatuvaatimukset

39,00
Uutuus

RIL 128-2016 ilmestynyt.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on julkaissut ohjeen RIL 128 Peltosalaojituksen laatuvaatimukset vuonna 1981. Kirja päivitettiin vuosina 1987 ja 2002. Nyt ohjeen päivitys oli tarpeen, kun peltosalaojituksen uusi investointitukihakukausi avattiin 2015 ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (joka sisälsi laatuvaatimuksia) samalla kumottiin.

Julkaisu kuvaa peltosalaojituksen suunnittelua ja työn toteutusta sekä siihen osallistuvien osapuolten tehtäviä ja vastuita.  Julkaisu määrittelee peltosalaojituksen laatuvaatimukset sekä suunnittelun, tarvikkeiden että työn osalta. Salaojituksen kunnossapitoon annetaan myös ohjeita.

Salaojituksen laadun varmistamisessa voidaan julkaisuun viitata esimerkiksi salaojituksen tilaajan (maanviljelijän) ja suunnittelijan että tilaajan ja urakoitsijan välisessä sopimuksessa. Lisäksi tukikäsittelijät voivat hyödyntää ohjeen määrittelemiä laatuvaatimuksia tukipäätöksissään.

Kirja noudattaa pääpiirteittäin edeltäjänsä sisältörakennetta. Sisältö on päivitetty ajanmukaisilla tiedoilla ja siihen on tehty tarpeellisia lisäyksiä. Esim. suunnittelua ja toteutusta koskevaa ohjeistusta on laajennettu.

Julkaisu on tarkoitettu peltosalaojitukseen osallistuville tahoille eli tilaajille (maanviljelijöille), salaojituksen suunnittelijoille, salaojaurakoitsijoille, materiaalivalmistajille (putki-, kaivo-) sekä investointitukea myöntäville viranomaistahoille. Julkaisu toimii myös oppikirjana. 52 sivua.

Saatavissa myös eKirjana. Katso RIL 128-2016 eKirja

Ole mukana kehittämässä RILin julkaisutoimintaa, anna kirjoista palautetta tästä.kpl
TUOTEKOODI978-951-758-607-8EAN
VEROTASO10 %

Kerro kaverille


Oma nimesi
Oma sähköpostisi
Otsikko
Viesti
1. kaverin sähköposti
2. kaverin sähköposti
3. kaverin sähköposti
 
Ostoskorisi:
Ostoskorissasi on 0 tuotetta
Tuotteet ostoskorissasi: