LCI Congress alaurakoitsijoille

Rakennusalan muutoksessa lean-menetelmistä ja tahtituotannosta on tulossa yhä yleisempää useissa rakennushankkeissa. Kuitenkin muutoksen kokonaisvaltaisessa onnistumisessa avainasemassa ovat juuri alaurakoitsijat – todelliset arvonluojat. On korkea aika unohtaa hierarkkiset johtamisketjut – mutta mitä se tarkoittaa alaurakoitsijoille käytännössä?

LEAN JA TAHTITUOTANTO

Unohda vanhanaikainen ylhäältä-alas-johtaminen – tämä kongressi antaa kattavan läpileikkauksen alan muutoksen nykytilaan konkreettisten, lean-toimintatapoja käsittelevien case-esitysten kautta. Mitä tahtituotanto tarkoittaa talotekniikan näkökulmasta? Miten LVI- ja sähkötyöt saadaan tehtyä, kun rakentaminen etenee pienissä tahtialueissa? Tule kuulemaan toisten, samojen kysymysten kanssa painiskelevien kokemuksia!

 

ESIVALMISTUS JA VAKIOINTI

Miten alaurakoitsijoiden toimintaan vaikuttaa se, että osa työmaalla tehtävästä työstä siirretään tehtaisiin? Mitä uusia taitoja tarvitaan, kun työmaan tehtävät ovat yhä useammin esivalmistettujen elementtien asentamista? Esitykset syventyvät lean-ajattelun alaurakoitsijoille tuomiin vaatimuksiin ja erityisesti tämän tarjoamiin mahdollisuuksiin!


TILANNEKUVA

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen voivat tuntua alkuun työläiltä, mutta ne avaavat mahdollisuuden tiedonkulun ja läpinäkyvyyden viemiseen aivan uudelle tasolle. Voivatko järjestelmät todella tarjota olennaista tietoa siellä, missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan? Kongressi pitää sisällään esityksiä ja demo-sessioita, jotka kokoavat yhteen järjestelmätoimittajia ja rakentajia mielenkiintoisten case-tapausten kautta.
 

POIMINTOJA KIINNOSTAVISTA ESITYKSISTÄ

Silver sponsors

Exhibitors

Organized by