LCI Congress suunnittelijoille 

Lean-ajattelu tuo muutosta myös suunnitteluun. Modulaarisuuden ja tahtituotannon nousu luovat uusia vaatimuksia sille, miten arkkitehdit, rakenne- ja LVI-suunnittelijat – kaikki suunnittelijat – tekevät työnsä samalla, kun digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia näihin vaatimuksiin vastaamiseksi. Mutta miten pysymme muutoksen vauhdissa? 

 

SOPIVATKO TAHTI JA SUUNNITTELU YHTEEN? 

Miten tahtituotanto vaikuttaa suunnitteluun? Kongressi tarjoaa ajatuksia herättäviä esityksiä mm. suunnittelun johtamisesta, tehokkaan virtauksen ja yhteistyön luomisesta läpi rakennushankkeiden, ja tarvittavista muutoksen vauhdittajista todellisten nollavirheluovutusten saavuttamiseksi aikataulussa ja budjetissa. 

 

SUUNNITELMAT MODUULAARISIKSI 

Modulaarisuus alkaa todellisuudessa suunnittelijan työpöydältä. Modulaariset suunnitelmat ovat elintärkeä, keskeinen osa rakennusprosessia ja niillä voidaan vauhdittaa standardointia, eliminoida rakentamisenaikaisia yllätyksiä ja ennen kaikkea nopeuttaa tuottavuuden kasvua. 

 

DIGITALISAATIO MAHDOLLISTAA 

Tilannekuva. Läpinäkyvyys. Saumaton kommunikointi kaikkien osapuolten välillä läpi koko prosessin, luotettavalla tiedolla johdettuna. Kun digitalisaatio ulottuu suunnitelmista työmaalle ja takaisin, mietimme pian, miten koskaan tulimme toimeen ilman sitä. 

POIMINTOJA KIINNOSTAVISTA ESITYKSISTÄ 

Silver sponsors

Exhibitors

Organized by