LCI Congress tilaajille


Rakennusalan ollessa suurten muutosten kynnyksellä ovat tilaajat avainasemassa suunnannäyttäjinä. Kehitystä voidaan edesauttaa vaatimalla aktiivisesti muutosta siihen, miten hankkeita suunnitellaan ja johdetaan, miten tietoa jaetaan asianosaisten kesken ja miten prosesseja, työkaluja ja ihmisten osaamista kehitetään. Osa tilaajista on jo ottanut aktiivisen pioneeriroolin – tule kuulemaan heidän opeistaan mielenkiintoisten case-tapausten kautta!


PROJEKTIJOHTAMISEN TULEVAISUUS


Lean-toimintatavat, yhteistoiminnalliset toteutusmuodot ja uudet projektien johtamismenetelmät, kuten tahtituotanto, muovaavat rakennushankkeiden johtamista tuomalla eri osapuolet toimimaan enemmän yhdessä. Samalla reaaliaikaisen tilannetiedon tärkeys kasvaa jatkuvasti. Millaisia haasteita nykypäivän hankkeissa kohdataan, ja vielä tärkeämpää, miten organisaatiot ratkaisevat niitä?


LEAN OSAKSI ORGANISAATION STRATEGIAA


Useissa esityksissä haetaan ratkaisuja siihen, miten tilaajat voivat kehittää lean-kyvykkyyttään strategisella tasolla. Lean-johtaminen tarkoittaa myös osaamisen ja prosessien kehittämistä läpi koko ketjun aina kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja hankinnan prosessien digitalisoitumiseen.

 

POIMINTOJA KIINNOSTAVISTA ESITYKSISTÄ


 

Silver sponsors

Exhibitors

Organized by