LCI Congress työnjohdolle 

Rakennusala on merkittävän muutoksen kynnyksellä. Lean-toimintatavat ja tahtituotanto ovat siinä olennaisessa osassa, ja niistä onkin tullut jo arkipäivää useissa rakennushankkeissa. Menetelmät ja työkalut eivät kuitenkaan yksin ratkaise työmaidemme ongelmia, vaan muutos lähtee ihmisistä. Meidän on keskityttävä päivittäisjohtamiseen, otettava käyttöön standardisoituja ratkaisuja, saada kaikki hankkeen osapuolet työskentelemään yhdessä ja – lisäksi – oppia käyttämään digitaalisia työkaluja tehokkaasti tiedon jakamiseen ja keräämiseen. Mitä kaikki tämä tarkoittaa työmaiden päivittäisessä tekemisessä? 

 

TAHTITUOTANTO TODELLISUUDESSA 

Sopiiko tahtituotanto paremmin tietyntyyppisiin hankkeisiin? Miten ongelmat ratkaistaan töiden ollessa jo menossa? Tule kuulemaan ensikäden kokemuksia siitä, miten tahtituotanto kokonaisuudessaan tarkoittaa ja miten se saadaan toimimaan työmailla! 

 

PAREMPAA TYÖMAAN PÄIVITTÄISJOHTAMISTA 

Useimpien työmaiden haasteena on tiedonkulku sekä lukuisten alaurakoitsijoiden ja koko hankintaketjun koordinointi. Lisäksi ongelmia aiheuttavat myöhästyneet suunnitelmat, sääolosuhteet, töiden aloituksen esteet sekä virheet työtehtävissä tai toimituksissa. Näihin haasteisiin vastaamiseen paneudutaan useissa esityksissä konkreettisten case-esimerkkien kautta!  

 

DIGITALISAATIOSTA APUA TIEDONKULKUUN 

Ajantasainen tilannetieto työmaalla tarkoittaa vähemmän ajantuhlausta puheluihin ja paikasta toiseen juoksemiseen – sen ansiosta olet vaivatta tilanteesi herra. Samalla digitaalinen raportointi kerryttää “as-performed”-kokemustietoa, minkä järjestelmät voivat linkittää takaisin prosessien alkuvaiheeseen tulevaisuuden hankkeiden hyödynnettäväksi.  

 

POIMINTOJA KIINNOSTAVISTA ESITYKSISTÄ 


 

Silver sponsors

Exhibitors

Organized by