Location Business Forum 2019

Miten kaupunkimallit muuttavat rakennetun ympäristön toimintaa

23.9.2019 Paasitorni, Helsinki

 

Osallistumismaksu 210 EUR + alv 24 %*

Ilmoittaudu mukaan tästä.

*WDBE osallistujille varatut kiintiöpaikat ovat loppuunmyyty. Ilmoittautuminen Location Business Forumiin on mahdollista ainoastaan yo. linkin kautta.

 


Jo kolmannen kerran kokoonnumme pohtimaan, miten digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja yhdyskuntarakentamisen tehtävien hoitamiseen. Seminaarin keskiössä on kokemukset kaupunkimallien muodostamisesta, ylläpidosta ja hyödyntämisestä niin rakentamiseen kuin rakennetun ympäristön hallintaan ja käyttöön. Keynote-puheenvuorot johdattelevat meidät kaupunkien digitaalisten kaksosten merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa.

 

Puhujat
 

Mari Vaattovaara
Kaupunkimaantieteen professori
Helsingin Yliopisto

Keynote-puheenvuoro: Missä asumme ja missä käymme työssä?

Mari Vaattovaara on kaupunkimaantieteen professori ja hän toimii Kaupunkitutkimusinstituutin johtajana. Hänen tutkimuksensa kohdistuu kaupunkialueisiin, segregaatioon, maahanmuuttoon sekä erilaisiin asumismuotoihin ja -politiikkaan ja niiden vaikutuksiin laajemmissa sosiaalisissa ja tilallisissa kehitysprosesseissa. Lisäksi Mari on työskennellyt saavutettavuuteen, luoviin aloihin sekä alueiden kilpailullisuuteen liittyvissä projekteissa.
 

 


Päivi Ahlroos
Uusi Pasila
Projektijohtaja
Helsingin kaupunki

Keynote-puheenvuoro: Keski-Pasilan kehittäminen

Päivi Ahlroos toimii Pasilan alueprojektin projektinjohtajana Helsingin kaupunginkansliassa ja hänellä on pitkä kokemus teknisen sektorin toiminnoista maankäytön suunnittelun ja toteutuksen eri prosesseissa. Päivi uskoo, että paikkaan kytketty monipuolinen ja hallittu tieto tuovat tulevaisuudessa lisäarvoa työlle, työntekijöille ja mahdollistavat paremman tilannekuvan.
 

 


Mira Juola

Finance and Port Digitalization Manager
Oulun Satama Oy

PORT OULU Smarter. – digihankkeen tähtäimessä digitaalinen tilannekuva

Mira Juola johtaa Oulun Sataman PORT OULU Smarter. –digihanketta, missä tähdätään modernin satamadigitalisaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen Oulun Satamassa. Sataman monitoimijaympäristössä synnytetään yhteistyöllä uudentyyppinen data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista, liikennevirroista ja tilannekuvasta. Hankkeessa syntyvien uusien digipalveluiden avulla parannetaan Oulun Sataman toimijoiden ja asiakkaiden kilpailuetua. 


 


Henry Westlin

Kaupungininsinööri
Vantaan kaupunki

Vantaan MATTI

Vantaan kaupungin kaupungininsinööri Henry Westlin on koulutukseltaan yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri. Hän johtaa Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kuntatekniikan keskusta. Westlin on MATTI-hankkeen tuoteomistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja.


 


Päivi Ala-Uotila

Paikkatietoinsinööri
Turun kaupunki

Kaupunkimallin ylläpito Turussa

Päivi toimii paikkatietoaineistot -yksikön vetäjänä, jonka keskeinen tuote on jatkuvasti ajantasainen kaupunkimalli. Turun kaupunkimalli rakentuu kantakartasta, paikkatietorekistereistä ja pistepilvistä.


 


Niko-Petteri Salo

Paikkatietoasiantuntija
Turun kaupunki

Droonit kaupunkimallin ylläpidossa

Niko-Petteri toimii paikkatietoasiantuntijana Turun kaupungilla, keskeisenä työtehtävänä uusien mittausmenetelmien tuominen käyttöön. Viimeisimpänä Droonin hyödyntäminen kaupunkimallin tuottamisessa. Muita työtehtäviä maastomallit sekä muut 3D-aineistot.


 


Aki Kopra
Kehityspäällikkö
Kreate Oy

Tietomallipohjaisen rakentamisen todellinen kuva – haasteita ja onnistumisia

Tietomallien hyödyntäminen rakentamisen tuottavuuden parantamisessa ja prosessien onnistumisen tukemisessa on merkittävä kehitysaskel alalla, jossa tuottavuus on ollut heikkoa jo pitkään. Tietomallin käyttö hankkeilla pitäisi olla laajamittaisempaa, jotta päästään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Kreaten kehityspäällikkö ja tietomalliasiantuntija Aki Kopralla on kokemusta tietomallien hyödyntämisestä monipuolisesti useissa vaativissa hankkeissa.

 

Feodor Mayow
Projektipäällikkö
WSP Finland Oy

Interaktiiviset pelimallit kaupunkisuunnittelussa

Feodor Mayow on helsinkiläinen muotoilija ja 3d-visualisoinnin moniosaaja. Tällä hetkellä hän pyrkii helpottamaan kaupunkisuunnittelijoiden ja rakennusyritysten kommunikointia asukkaiden ja päättäjien suuntaan visuaalisin keinoin. Feodor toimii WSP:llä kaupunkiarkkitehtuurin projektipäällikkönä ja havainnollistavia työkaluja kehittävän Game Studion tiimipäällikkönä.
 

 

Achim Richarz
Sales manager 
CycloMedia
 
Management of public space and efficient urban planning with help of Streetview imagery and lidar data

Achim on toiminut CycloMediassa vuodesta 2016 lähtien Skandinaviassa keskittyen pääasiassa älykkäiden kaupunkien tukemiseen tiedonkeruulla, hallinnalla ja analysoinnilla. Achimilla on saksalainen maantieteen tutkintoto Bonnin yliopistosta. Hän on työskennellyt kymmenen vuoden ajan Skandinaviassa kuntien kanssa palveluiden tai teknisten tuotteiden myynnin ja projektijohtamisen tehtävissä.

 

 


Jarkko Männistö
Palvelupäällikkö
Sitowise Oy

Jarkko toimii Sitowisen tiedonhallinta- ja virtuaalimallipalveluiden palvelu- ja projektipäällikkönä. Hänellä on pitkä työkokemus suunnittelun ja kaupunkien tietomalleista, niiden tiedonhallintaprosesseista sekä erilaisista virtuaaliteknologioista. Hän on ollut mukana useissa suunnittelun digitalisaation kehityshankkeissa sekä luomassa yleisiä inframallivaatimuksia YIV2019. 
Hänen työryhmänsä on kehitellyt pelimoottoripohjaisen digitaalisen kaksosen, jolla voidaan julkaista ja simuloida reaaliaikaista dataa ja liikennettä eri tietolähteistä sekä tukea hankkeiden viestintää ja vuoro-vaikutusta.
 

 

 


Ilkka Suojanen
Teknologiajohtaja, CTO
Esri Finland Oy

Ilkka on kokenut paikkatiedon ja teknologian moniosaaja. Hän on suorittanut maantieteen maisteritutkinto-ohjelman Turun yliopistossa ja ratkonut yli 19 vuotta eri toimialojen haasteita paikkatietoteknologiaa hyödyntäen. Ilkan erityisosaamista on asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakkaille lisäarvoa tarjoavien innovatiivisten ja käytännöllisten ratkaisujen tuottaminen. Ilkka ymmärtää kaupunkitoimialan tarpeita ja tuntee toimivia kaupunkimalliratkaisuja meiltä ja maailmalta.

 


Kimmo Soukki
Ratkaisuarkkitehti
Terrasolid Oy

Maanmittauksen ja yhdyskuntasuunnittelun DI Kimmo Soukki toimii ratkaisuarkkitehtina Terrasolid Oy:ssä. Kimmolla on yli 30 vuoden kokemus GIS-tuotteiden kehittämisestä ja myynnistä. Hän on yksi kaupunkimallinnuksen pioneereista Suomessa ja on mukana Terrasolidilla kehittämässä uusia automatisoituja menetelmiä tuottamaan laadukkaita 3D-malleja eri tietolähteistä. Kimmo on osallistunut myös koko työuransa alan standardisoinnin ja yhteentoimivuuden kehittämiseen.

 


Lauri Hartikainen
Toimitusjohtaja
3point Oy

Lauri Hartikainen on perheenisä, tuoreehko rivitaloasukki ja 3point Oy:n toimitusjohtaja, jolla on vankka paikkatieto- ja mittausalan kokemus Suomesta ja kansainvälisesti. Urallaan Lauri pyrkii edistämään dronefotogrammetrian ja laserkeilauksen kehitystä ja monimuotoista käyttöä eri sovellusalueilla sekä yrityksensä kehittämän Pointscene - pilvipalvelun kautta, että aihepiiristä esitelmöimällä. Lauri on viime vuosina ollut erittäin aktiivinen osallistuja rakentamisen tietomallinnuksen käytäntöjä ja standardeja kehittävien InfraBIM- ja Buildingsmart - yhteisöjen toiminnassa. Lisäksi hän on toiminut pääkirjoittajana Rakennustiedon fotogrammetriaa ja laserkeilausta käsittelevissä ŔT-julkaisuissa, jotka julkaistaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Lauri toimii myös Geodesian ja Fotogrammetrian Seura ry:n sekä FLIC - paikkatietoklusterin hallituksissa.

 

 

 


Jukka Vänttinen
Tuotekehitysjohtaja
Trimble Solutions Oy

Jukka on toiminut 20 vuotta paikkatietoalalla aineistojen tuottamisen ja paikkatietoalan ohjelmistojen piirissä.  Jukan olemme tavanneet monissa kuntaympäristössä toteutetuissa yhteiskehittämishankkeissa. Kaupunkimallinnuksen piirissä Jukka on ollut viime aikoina siirtämässä mallien tuotantoprosessia kokonaan selain ja pilvipohjaiseksi Trimble Locus tuoteperheen avulla.

 


 


Aikataulu

9.00-9.40 Ilmoittautuminen, aamukahvit ja verkostoitumista
 

9.40-12.00

Keynote: Missä asumme, missä käymme töissä? 
Mari Vaattovaara, Kaupunkimaantieteen professori, Helsingin Yliopisto

Vantaan Matti – keskiössä kaupunkimalli, 
Henry Westlin, Kaupungininsinööri, Vantaan kaupunki

Kaupunkimallin ylläpito Turussa
Päivi Ala-Uotila, Paikkatietoinsinööri, Turun kaupunki & Niko-Petteri Salo, Paikkatietoasiantuntija, Turun kaupunki

Kaupunkimallit kaavoituksen työkaluna
Anitta Ojanen, Kaavoituspäällikkö, Hyvinkään kaupunki

Paneelikeskustelu, Mikä on kaupunkimalli?
 

12.00 -13.00 Lounastauko
 

13.00-14.20

Keynote: Keski-Pasilan kehittäminen
Päivi Ahlroos, Projektijohtaja, Helsingin kaupunki

Port Oulu Smarter, tähtäimessä digitaalinen tilannekuva 
Mira Juola, Talous- ja satamadigitalisaatiopäällikkö, Oulun Satama

Interaktiiviset pelimallit kaupunkisuunnittelussa
Feodor Mayow, Projektipäällikkö, WSP Finland Oy
 

14.20 -14:40 Kahvitauko
 

14.40-16.00

Tietomallipohjaisen rakentamisen todellinen kuva – haasteita ja onnistumisia
Aki Kopra, Kehityspäällikkö, Kreate Oy

Management of public space and efficient urban planning with help of Streetview imagery and lidar data,
Achim Richarz, Sales manager, CycloMedia

Paneelikeskustelu, Digitaalinen kaksonen vai kaupunkimalli
 

16.00 – 16.30 Verkostoitumista

 

Ilmoittaudu mukaan tästä!

 

Tapahtuman peruutusehdot

Ennen 23.8.2019: Täysi palautus miinus 60 euron käsittelykulut
Peruutus 23.8.2019 jälkeen: Ei palautusta (täysi maksu)

 

Location business forum sponsorit