Location Business Forum 2019

Miten kaupunkimallit muuttavat rakennetun ympäristön toimintaa

23.9.2019 Paasitorni, Helsinki

 

Osallistumismaksu 210 EUR + alv 24 %*

Ilmoittaudu mukaan tästä.

*Location Business Forum on ilmainen WDBE:n osallistujille. Mikäli olet ilmoittautunut WDBE:n osallistujaksi, ei sinun tarvitse ilmoittautua erikseen 

 


Jo kolmannen kerran kokoonnumme pohtimaan, miten digitalisaatio tarjoaa uusia tapoja yhdyskuntarakentamisen tehtävien hoitamiseen. Seminaarin keskiössä on kokemukset kaupunkimallien muodostamisesta, ylläpidosta ja hyödyntämisestä niin rakentamiseen kuin rakennetun ympäristön hallintaan ja käyttöön. Keynote-puheenvuorot johdattelevat meidät kaupunkien digitaalisten kaksosten merkitykseen nyt ja tulevaisuudessa.


 

Mari Vaattovaara
Kaupunkimaantieteen professori
Helsingin Yliopisto

Keynote-puheenvuoro: Missä asumme ja missä käymme työssä?

Mari Vaattovaara on kaupunkimaantieteen professori ja hän toimii Kaupunkitutkimusinstituutin johtajana. Hänen tutkimuksensa kohdistuu kaupunkialueisiin, segregaatioon, maahanmuuttoon sekä erilaisiin asumismuotoihin ja -politiikkaan ja niiden vaikutuksiin laajemmissa sosiaalisissa ja tilallisissa kehitysprosesseissa. Lisäksi Mari on työskennellyt saavutettavuuteen, luoviin aloihin sekä alueiden kilpailullisuuteen liittyvissä projekteissa.
 

 


Päivi Ahlroos
Uusi Pasila
Projektijohtaja
Helsingin kaupunki

Keynote-puheenvuoro: Keski-Pasilan kehittäminen

Päivi Ahlroos toimii Pasilan alueprojektin projektinjohtajana Helsingin kaupunginkansliassa ja hänellä on pitkä kokemus teknisen sektorin toiminnoista maankäytön suunnittelun ja toteutuksen eri prosesseissa. Päivi uskoo, että paikkaan kytketty monipuolinen ja hallittu tieto tuovat tulevaisuudessa lisäarvoa työlle, työntekijöille ja mahdollistavat paremman tilannekuvan.
 

 


Mira Juola

Finance and Port Digitalization Manager
Oulun Satama Oy

PORT OULU Smarter. – digihankkeen tähtäimessä digitaalinen tilannekuva

Mira Juola johtaa Oulun Sataman PORT OULU Smarter. –digihanketta, missä tähdätään modernin satamadigitalisaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen Oulun Satamassa. Sataman monitoimijaympäristössä synnytetään yhteistyöllä uudentyyppinen data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista, liikennevirroista ja tilannekuvasta. Hankkeessa syntyvien uusien digipalveluiden avulla parannetaan Oulun Sataman toimijoiden ja asiakkaiden kilpailuetua. 


 


Henry Westlin

Kaupungininsinööri
Vantaan kaupunki

Vantaan MATTI

Vantaan kaupungin kaupungininsinööri Henry Westlin on koulutukseltaan yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri. Hän johtaa Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kuntatekniikan keskusta. Westlin on MATTI-hankkeen tuoteomistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja.


 


Päivi Ala-Uotila

Paikkatietoinsinööri
Turun kaupunki

Kaupunkimallin ylläpito Turussa

Päivi toimii paikkatietoaineistot -yksikön vetäjänä, jonka keskeinen tuote on jatkuvasti ajantasainen kaupunkimalli. Turun kaupunkimalli rakentuu kantakartasta, paikkatietorekistereistä ja pistepilvistä.


 


Niko-Petteri Salo

Paikkatietoasiantuntija
Turun kaupunki

Droonit kaupunkimallin ylläpidossa

Niko-Petteri toimii paikkatietoasiantuntijana Turun kaupungilla, keskeisenä työtehtävänä uusien mittausmenetelmien tuominen käyttöön. Viimeisimpänä Droonin hyödyntäminen kaupunkimallin tuottamisessa. Muita työtehtäviä maastomallit sekä muut 3D-aineistot.


 


Aki Kopra
Kehityspäällikkö
Kreate Oy

Kaupunkimalli vai tietomalli?

Tietomallien hyödyntäminen rakentamisen tuottavuuden parantamisessa ja prosessien onnistumisen tukemisessa on merkittävä kehitysaskel alalla, jossa tuottavuus on ollut heikkoa jo pitkään. Tietomallin käyttö hankkeilla pitäisi olla laajamittaisempaa, jotta päästään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Kreaten kehityspäällikkö ja tietomalliasiantuntija Aki Kopralla on kokemusta tietomallien hyödyntämisestä monipuolisesti useissa vaativissa hankkeissa.
 


Anssi Savisalo
Palvelupäällikkö, 5G-liiketoiminta
Sitowise Oy
 
Anssi Savisalo vastaa Sitowisen nopeasti kasvavan 5G-liiketoiminnan kehittämisestä. Hänellä on laaja kokemus kaupunkien ja suurten hankkeiden tiedonhallinnan ratkaisuista, maankäytön strategiatyöstä sekä eri kaavatasojen suunnittelu- ja ohjausprosesseista ja vaikutusten arvioinnista. Hänen taustansa kaavoitusta ohjaavana viranomaisena ja maankäytön strategisten prosessien vetäjänä antaa hänelle erinomaisen näköalan kaupunkikehityksen taustalla vaikuttavista tekijöistä ja viranomaisyhteistyöstä.
 


Ilkka Suojanen
Teknologiajohtaja, CTO
Esri Finland Oy

Ilkka on kokenut paikkatiedon ja teknologian moniosaaja. Hän on suorittanut maantieteen maisteritutkinto-ohjelman Turun yliopistossa ja ratkonut yli 19 vuotta eri toimialojen haasteita paikkatietoteknologiaa hyödyntäen. Ilkan erityisosaamista on asiakastarpeiden tunnistaminen ja asiakkaille lisäarvoa tarjoavien innovatiivisten ja käytännöllisten ratkaisujen tuottaminen. Ilkka ymmärtää kaupunkitoimialan tarpeita ja tuntee toimivia kaupunkimalliratkaisuja meiltä ja maailmalta.

 


Kimmo Soukki
Ratkaisuarkkitehtii
Terrasolid Oy

Maanmittauksen ja yhdyskuntasuunnittelun DI Kimmo Soukki toimii ratkaisuarkkitehtina Terrasolid Oy:ssä. Kimmolla on yli 30 vuoden kokemus GIS-tuotteiden kehittämisestä ja myynnistä. Hän on yksi kaupunkimallinnuksen pioneereista Suomessa ja on mukana Terrasolidilla kehittämässä uusia automatisoituja menetelmiä tuottamaan laadukkaita 3D-malleja eri tietolähteistä. Kimmo on osallistunut myös koko työuransa alan standardisoinnin ja yhteentoimivuuden kehittämiseen.


 

Location business forum sponsorit