Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumi

KIRA-Akatemia 2020 OHJELMA

(muutokset mahdollisia)

Aika:    04/2020 - 09/2020

Haku:  Hakuaika 11/2019-02/2020

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeiset toimiala- ja henkilöjärjestöt muodostavat yhdessä toimialan tärkeimmän yhteistyöelimen eli KIRA-foorumin. KIRA-foorumin tehtävänä on koota ja välittää tietoa toimialan tilanteesta ja toimintaympäristöstä sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. KIRA-foorumin tavoitteena on myös kehittää myös alan osaamista sekä vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

Lisätietoja verkkosivuilla: www.kirafoorumi.fi

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin jäsenilleen tarjoama koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda yhteen alan eri sektoreilla työskenteleviä nuoria ammattilaisia sekä perehdyttää heidät kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

Ohjelman aikana käydään kattavasti läpi toimialan nykytilan ja tulevaisuuden haasteet eri sektoreiden näkökulmista. Lisäksi ohjelma tutustuttaa akatemialaiset monipuolisesti kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioihin ja tehtäviin. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta.

AVAUSSEMINAARI, ULKOMAAN EXCURSIO JA RYHMÄTYÖN ANTO

Aika:     Ma 27.4.2020 klo 7.30 – 21.30 (aika tarkentuu)

Paikka: Helsinki/Tallinna

Isäntä: KIRA-foorumi ja Estonian Digital Construction Cluster E-Difice sekä Tallinnan Zero Energy Buildings

Aiheet:

  • Kiinteistö- ja rakentamisalan esittely ja yhteiskunnallinen merkitys.
  • Digitaalisuuden, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden muutokset alan toiminnassa.
  • Toimialan strateginen suunnittelu, ohjaus ja kansainvälinen yhteistyö.
  • Ryhmien muodostaminen.

Tilaisuuden kuvaus:

Akatemian avauksena toimii ammatillinen tutustumismatka Viron pääkaupungin Tallinnan kehitykseen rakennus- ja kiinteistöalalla. Laivamatkojen aikana käymme läpi Akatemian ohjelma, tavoitteet ja työskentelytavat sekä muodostamme ryhmät harjoitustöiden tekemistä varten.

Lisätietoja KIRA-Akatemiasta verkkosivuilla: www.kiraakatemia.fi

Harjoitustyön kuvaus:

Monet julkiset toimijat ja yksityisen sektorin yritykset ovat asettaneet tavoitteekseen hiilineutraalisuuden. Tämä tavoite vaikuttaa konkreettisesti yrityksen liiketoimintaan ja muuttaa sitä totutusta toimintatavasta. Lisäksi digitaalisuus muuttaa alan tapoja toimia sekä luo uudentyyppistä liiketoimintaa. KIRA-Akatemian erityisteema tänä vuonna on hiilineutraalisuus koko rakentamisen ja ylläpidon elinkaaren aikana.

  • Harjoitustyönä tehdään liiketoimintaidean valmistelu alaan vaikuttavien megatrendien pohjalta.
  • Tavoitteena liikevaihdoltaan 100 M€ yritys vuonna 2030.
  • Harjoitustyö tehdään ryhmissä. Ryhmillä ohjattuja tapaamisia ja lisäksi he voivat sopia vapaita tapaamisia tarpeen mukaan.

Tulosten pitchaus WDBE seminaarin yhteydessä 2020.

YRITYSESITTELYT JA HARJOITUSTÖIDEN TYÖPAJAJAT

Aika:     Joka perjantai 8.5. – 11.9.2020 klo 9:30 – 15:00 (kesätauko 19.6-14.8)

Paikka: RILin toimisto, Fredrikinkatu 42, 2. krs 00100 Helsinki

Isäntä:  Toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, RIL

8.5.2020  

Aamupäivä: Liiketoimintasuunnitelma, mitä liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään ja miten se laaditaan. Suunnitelman aloitus sekä työkalujen esittely.

Iltapäivä: Ohjattu ryhmätyösessio #1.

15.5.2020 

Aamupäivä: Kiinteistö- ja rakennusalan tunnusluvut, toimintaympäristö ja ohjaus. Alan keskeinen lainsäädäntö sekä alaa muuttavat ajurit. Organisaatioesittelyissä ministeriöt, maankäytön suunnittelu ja rakennusvalvonta.

Iltapäivä: Ohjattu ryhmätyösessio #2.

22.5.2020  

Aamupäivä: Asiakas ja käyttäjä keskiöön. Miten tila tukee asiakkaan liiketoimintaa. Asuminen, toimitilat ja erikoistilat. Hankekehitys ja rakennuttaminen sisältäen uudelleen kehittämisen. Omaisuuden hallinta ja kiinteistöjohtaminen. Vuokramarkkinat ja kiinteistönvälitys. Yritysesittelyissä kiinteistön omistaja/kiinteistösijoittaja, kiinteistövälittäjä ja rakennuttaja.

Iltapäivä: Ohjattu ryhmätyösessio #3.

29.5.2020 

Aamupäivä: Suunnittelun ohjaus ja suunnittelutyökalut, rakennusurakointi ja uudet yhteistoiminnalliset hanke- ja toteutusmallit. Infra-ala. Yritysesittelyissä suunnittelu- ja konsulttiala sekä rakennustuotanto ja järjestelmävalmistaja.

Iltapäivä: Ohjattu ryhmätyösessio #4.

5.6.2020

Aamupäivä: Palvelut kuluttaja- ja ammattiasiakkaille suunnatut palvelut: Kiinteistöpalvelut, isännöinti ja kiinteistönvälitys. Yritysesittelyssä isännöitsijä ja kiinteistöhuolto.

Iltapäivä: Ohjattu ryhmätyösessio #5.

12.6.2020

Aamupäivä: Startup-päivä. Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen. Rahoitus, viestintä ja markkinointi, asiakashallinta ja markkinatutkimukset. Esittelyissä KIRAHUB.

Iltapäivä: Liiketoimintasuunnitelmien harjoitus-pitchaus

21.8.2020

Ohjattu ryhmätyösessio #6: Pitchaus-videon käsikirjoitus

28.8.2020

Ohjattu ryhmätyösessio #7: Pitchaus-videon kuvauspäivä, jokaisella ryhmällä oma aika

4.9.2020

Ohjattu ryhmätyösessio #8: Pitchaus-videon editpäivä, jokaisella ryhmällä oma aika

29.9.2020

Liiketoimintasuunnitelmien pitchaus WDBE:ssä

WDBE 2020

LIIKETOIMINTASUUNNITELMIEN LOPPUKILPAILU

Aika:      tiistaina 29.9.2020

Paikka:  Helsinki

Aihe:      KIRA-alan ajankohtaiset teemat, verkottuminen, liiketoimintasuunnitelmien pitching ja voittajan valinta.

WDBE World Digital Built Environment tapahtuma kerää Helsinkiin noin 400 alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. WDBE:n esitykset käsittelevät vuosittain vaihtuvia ajankohtaisia teemoja.

Akatemialaisten harjoitustöiden tulokset esitellään WDBE:n varsinaisen ohjelman puitteissa. Foorumin jälkeen akatemialaisille jaetaan kurssitodistukset.

Lisätietoja verkkosivuilla: www.kirafoorumi.fi ja www.wdbe.org