Kiinteistö- ja Rakentamisfoorumi

KIRA-Akatemia 2020 OHJELMA 

Aika:    04/2020 - 10/2020

Haku:  Hakuaika 11/2019-02/2020

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeiset toimiala- ja henkilöjärjestöt muodostavat yhdessä toimialan tärkeimmän yhteistyöelimen eli KIRA-foorumin. KIRA-foorumin tehtävänä on koota ja välittää tietoa toimialan tilanteesta ja toimintaympäristöstä sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. KIRA-foorumin tavoitteena on myös kehittää myös alan osaamista sekä vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

Lisätietoja verkkosivuilla: www.kirafoorumi.fi

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin jäsenilleen tarjoama koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda yhteen alan eri sektoreilla työskenteleviä nuoria ammattilaisia sekä perehdyttää heidät kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen.

Ohjelman aikana käydään kattavasti läpi toimialan nykytilan ja tulevaisuuden haasteet eri sektoreiden näkökulmista. Lisäksi ohjelma tutustuttaa akatemialaiset monipuolisesti kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioihin ja tehtäviin. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta.

KIRA-AKATEMIA OHJELMA

Aika:     Joka perjantai 8.5. – 11.9.2020 klo 9:30 – 15:00 (kesätauko 19.6-14.8)

Paikka: RILin toimisto, Fredrikinkatu 42, 2. krs 00100 Helsinki ja etäyhteydet

Host:  Toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, RIL

8.5.2020  

Tervetuloa ja esittäytymiskierros.

Faktaa vai fiktiota, ala numeroina, Miimu Airaksinen, RIL

15.5.2020 

Ilmasto- ja resurssikriisi – Vaikutukset rakentamisen säädöksiin ja liiketoimintaan, Matti Kuittinen, YM

Ilman kauneutta ei ole kestävyyttä, Tuomas Silvennoinen, PES-Arkkitehdit

22.5.2020  

Tilat tukemaan asiakkaan liiketoimintaa, Ville Inkeri Newsec, Mikko Lehtinen Teknologiakiinteistöt

Sijoitusneuvoja, sopimusnotaari vai kotikauppias? Välittäjän monet roolit, Marie-Elena Ehnrooth, KVKL

29.5.2020 

Rakennuksen vai elinkaarensuunnittelua -mitä kaikkea suunnittelijan tulee hallita?, Helena Soimakallio, SKOL

Soolona vai yhdessä – toteutusmuodon vaikutus onnistumiseen, Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT

5.6.2020

Seinien hoidosta varainhoitoon – miten hoidetaan 100 miljoonan euron arvoista omaisuutta?, Mia Koro-Kanerva, Isännöintiliitto

Kiinteistöjen kiertotalous, Antti Niitynpää Lassila&Tikanoja

12.6.2020

Määritetään rakennetun ympäristön tulevaisuus uudelleen, Teemu Lehtinen, Sami Lankiniemi, Vappu Id, KIRA-Hub

Liiketoimintasuunnitelma ja ryhmätyöt, Juho-Kusti Kajander, Boost Brothers

 

Elo-syyskuu 2020 ryhmätöiden työstöä

 

LIIKETOIMINTASUUNNITELMIEN LOPPUKILPAILU

Aika:      perjantaina 9.10.2020

Paikka:  Helsinki

Aihe:      KIRA-alan ajankohtaiset teemat, verkottuminen, liiketoimintasuunnitelmien pitching ja voittajan valinta.

 

KIRA-AKATEMIA 2020 TUOMARISTO

Karoliina Rajakallio, Yksikön johtaja, HKL

HKL vastaa Helsingin seudun kaupunkiraideliikenteen tuottamisesta sekä kehittää Helsingin kaupungin kaikkea joukkoliikenneinfraa. TkT Rajakallio vastaa HKL:n taloudesta, strategiatyöstä sekä uusien innovaatioiden implementoinnista käytäntöön.

Tiina Koppinen Toimialajohtaja, Skanska Oy.

Koppisen vastuualueina ovat Skanska Talonrakennus Oy:n Itä- ja Pohjois-Suomen alueyksiköt, sekä Skanska Oy:n liiketoiminnan kehittäminen, strategiaprosessi sekä hankekehitys.

Mikko Leppänen, Tekninen johtaja, Ramboll Oy

Leppänen on toiminut pitkään Infra-hankkeiden kehittämisessä sekä alan yhteistoimintamallien kehittämisessä

Annina Peisa, Partner, Vison Oy

Peisa keskittyy nykyisessä tehtävässään rakennusalan tuottavuuden kehittämiseen. Hänellä on vankka kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja muutosjohtamisesta.

Heikki Halttula Toimitusjohtaja, Topcon Oy

TkT Halttulalla on pitkä kokemus tietomallintamisesta ja tiedolla johtamisesta, josta hän on myös väitellyt. Halttula on myös aktiivinen Lean Construction Finlandissa sekä toiminut Liikenne- ja viestintäministeriön neuvonantajana.