Keskeinen osa KIRA-Akatemiaa on ryhmätyönä kehitettävä liiketoimintaidea. Tehtävästä kerrotaan tarkemmin kevään tapaamisissa.

Esimerkiksi vuonna 2017 akatemialaiset jaettiin viiteen ryhmään, joille annettiin suunnittelun lähtökohdaksi viisi megatrendiä:

Globalisoitunut talous
Ilmastonmuutos
Kaupungistuminen
Kulutustottumusten ja arvojen muutos
Digitalisoituminen

Ryhmien tehtävänä oli laatia liiketoimintasuunnitelma kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivalle menestyvälle yritykselle, jonka tähtäin on vuodessa 2030. Yritys ”perustettiin” nyt ja tavoitteena on kasvattaa liikevaihto nykyarvolla mitattuna 100 miljoonaan euroon 15 vuodessa.

Lopputuloksen ei tarvinnut liittyä suoraan mainittuihin megatrendeihin, mutta yrityksen toiminnan oli osuttava rakennetun ympäristön piiriin.

Annettuun tavoitteeseen voi päästä esimerkiksi siten, että toiminnan käynnistely vie aikansa ja 1 miljoonan liikevaihto saavutetaan vuonna 2022. Kasvamalla sen jälkeen 100% vuodessa saavutetaan 256 miljoonan liikevaihto vuonna 2030. Toiminnan tulee olla kannattavaa ja se voi olla myös kansainvälistä.

Suunnitelman perusrunkona käytettiin yksinkertaistettua NABC-metodia:

NEED – Markkinatarve
APPROACH – Kuinka ratkaisu vastaa tarpeeseen
BENEFIT – Hyöty suhteessa kustannuksiin
COMPETITION – Kilpailutilanne

Liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen löytyy paljon hyvää aineistoa verkosta. Suositeltava on esimerkiksi McKinsey&Companyn Ideasta kasvuyritykseksi. Muita helppoja ja tuttuja strategiatyökaluja ovat esimerkiksi SWOT, Porterin arvoketju, business model/value proposition canvas jne.