Pyydetyt lausunnot

Alla ovat RILiltä pyydetyt lausunnot. Vaikuta lausuntoon lähettämällä omat kommenttisi lausunnolla olevasta dokumentista RILille määräaikaan mennessä. Alan kehityksen seuraamisen helpottamiseksi listalla pidetään ajoittain myös jo hieman vanhentuneita lausuntopyyntöjä.


Lausuntopyyntö ja määräaika:


1.6.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö Hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: Lausuntopyyntö ja lakiesitys.

11.05.2017 Ympäristöministeriö Hallituksen esitys laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta: Lausuntopyyntö ja aineisto


Auttamalla RILiä lausunnon valmistelussa saat

  • Painoarvoa lausunnossa esitetyille näkökulmille
  • Lisäjakelukanavan ja volyymia mahdollisesti toisaalla jo esiin nousseille näkökulmille
  • Yleisesti näkyvyyttä toimikunnallenne/tekniikkaryhmällenne ja erikoisalallenne
  • RILille näkyvyyttä johtavien asiantuntijoiden verkostona.


Työvaiheet lausunnon jättämiseksi:

  • RILin toimikunta/tekniikkaryhmä/jäsen valmistelee lausunnon tai sen osia
  • Teksti lähetetään RILin toimistolle osoitteella helena.soimakallio@ril.fi
  • Toimisto hoitaa sisällön kokoamisen ja muokkauksen, viimeistelyn, viralliset allekirjoitukset ja postituksen.