SPAN 16 - KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Alle on kerätty kilpailuryhmiltä tulleita kysymyksiä ja niihin virallisia vastauksia.

Kaikki vastaukset jaetaan tällä sivulla aikajärjestyksessä, uusimmat päällimmäisinä. Lähetä kysymyksesi kilpailun koordinaattoreille.

 

K: Kulkutason poikkisuuntaisiin palkkeihin kaivattaisiin selvennystä. Kun puukalikkaa liu'utetaan sillan läpi niin pitääkö sen pysyä kaikissa kohdissa keikahtamatta kulkutasolta eteen tai taaksepäin eli pitääkö käytännössä poikkipalkkien välien olla 100 mm? Vai riittääkö se, että puukalikka koskettaa kaikissa kohdissa vähintään yhtä poikittaispalkkia eli riittääkö puupalkkien väliksi 200 mm? (24.8.2016)

V: Säännöissä kohdassa 3 todetaan yksikäsitteisesti: "Tarkistamiseen käytettävän puukappaleen pituus on 200 mm. Rungossa on siis oltava rakenteita, jotka mahdollistavat liu'uttamisen sillan sisäpuolella. Rakenteiden ei tarvitse olla yhtenäisiä, mutta puukappale ei saa vaaka-asennossa (liu'utusasennossa) ollessaan pudota niiden väliin. Rakenteiden maksimiväli on siis alle 200 mm."

 

K: Kuinka paljon sillan rakenteet saavat mennä tukipinnan tasojen alapuolelle? (7.3.2016)

V: Sääntöjen mukaan silta saa tukeutua korokkeisiin vain niiden yläpintaa (tukipinta) vasten, eli tasoa ei saa käyttää ankkurointiin. Sillan rakenteiden sijaintiin ei muuten oteta kantaa.

 

K: Pitääkö sillan kulkutason olla tukipintojen tasolla, vai saako se olla ylempänä? (7.3.2016)

V: Sääntöjen mukaan kulkutason tulee olla vaakasuora, mutta sen korkeusasemaan ei oteta kantaa.