Vaadimme: Digitaaliset ratkaisut

DIGITAALISET RATKAISUT OTETTAVA MUKAAN TOIMIALAN STRATEGISEEN KEHITTÄMISEEN

 • Tarttumalla rohkeasti digitaalisiin mahdollisuuksiin.
 • Nostamalla niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin digitaalisia valmiuksia ja osaamista.
 • Investoimalla kokeiluhankkeisiin sekä tutkimus- ja kehitystyöhön.
 • Ottamalla loppukäyttäjät mukaan digitaalisten sovellusten kehittämiseen.
 • Tunnistamalla tietoturvallisuuteen liittyvät riskit ja suojautumalla niiltä.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN DIGITAALINEN POTENTIAALI SAATAVA KÄYTTÖÖN

 • Laajentamalla tietomallien käyttöä koko elinkaaren ajalle.
 • Muuttamalla vakiomuotoiset viranomaistehtävät sähköisiksi.
 • Kannustamalla alan toimijoita ottamaan selvää tieto-omaisuudestaan ja sen hyödyntämismahdollisuuksista.
 • Suunnittelemalla käynnissä olevien kansallisten kehityshankkeiden jatkotoimenpiteet.

TIETO JA RAJAPINNAT SAATAVA AVOIMIKSI

 • Soveltamalla tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia ja sopimuksia.
 • Jatkamalla julkisen tiedon avaamista.
 • Vakioimalla sähköisten järjestelmien rajapinnat avoimiksi ja koneluettaviksi.