Vaadimmme: Koulutus ja kehitys

OSAAVAN TYÖVOIMAN RIITTÄVYYDESTÄ HUOLEHDITTAVA

 • Ennakoimalla koulutusmäärä- ja sisältötarpeita laajapohjaisessa yhteistyössä opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien ja alan yritysten ja järjestöjen kanssa.
 • Laatimalla kiinteistö- ja rakennusalalle ennakointitietoon perustuva koulutussuunnitelma koulutuksen määrän ja laadun varmistamiseksi.
 • Lisäämällä alan vetovoimaisuutta nuorten ja ammatinvaihtajien keskuudessa.
 • Lyhentämällä opiskeluaikoja ja ehkäisemällä ennalta opintojen keskeyttämistä.

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN T&K&I-TOIMINTAA LISÄTTÄVÄ

 • Kasvattamalla yritysten omia tutkimus- ja kehityspanostuksia merkittävästi.
 • Määrittelemällä yhteiset tavoitteet kiinteistö- ja rakennusalan T&K&I-toiminnalle.
 • Lisäämällä julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta.
 • Vahvistamalla korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi.
 • Jatkamalla korkeakoulujen ja yliopistojen profilointia.
 • Parantamalla laboratorioita ja muuta tutkimusinfrastruktuuria.

OSAAMISESTA JA INNOVAATIOISTA TEHTÄVÄ AITO KILPAILUTEKIJÄ MARKKINOILLE

 • Ottamalla henkilöstön ammattitaidon jatkuva kehittäminen osaksi yritysten arkipäivää.
 • Ottamalla hankinnoissa huomioon laatu- ja innovaatiotekijät.
 • Kannustamalla yrityksiä edistämään, suunnittelemaan, johtamaan ja rahoittamaan T&K&I-toimintaa.

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA

 • Verkottumalla kansainvälisten T&K&I-yhteisöjen kanssa.
 • Osallistumalla eurooppalaisiin tutkimusohjelmiin.
 • Edistämällä kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa.