Vastuullinen kiinteistönhoito ja ennakoivat korjaukset lääkkeinä: Rakennukset laitettava kuntoon

Rakennusten kunnosta pitää huolehtia nykyistä paremmin koko elinkaaren ajan. Jatkuvan kunnossapidon kulttuuri pitää vakiinnuttaa rakennuskantaan omakotitaloista kuntien palvelurakennuksiin. Ennakoiduilla ja suunnitelmallisilla korjauksilla ehkäistään tehokkaasti laajojen vaurioiden, ja niistä johtuvien ongelmien syntyä. Ajantasainen tieto rakennusten kunnosta auttaa tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan. Rakennusten elinkaarta vaivaaviin laatuongelmiin on etsittävä ratkaisut viipymättä.

Suomen rakennuskanta käsitti vuoden 2015 lopussa noin 1,5 miljoonaa rakennusta. Lukumääräisesti suurimman osan siitä muodostavat pientalot. Rakennuksilla on myös suuri taloudellinen merkitys. Rakennuskannan arvoksi on laskettu 460 miljardia euroa, mikä vastaa puolta Suomen kansantalouden reaalivarallisuudesta. Omistusasunnot ja muut rakennukset ovat myös kotitalouksien tärkein varallisuuserä.

Talonrakentamisen urakoiden yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2015 reilut 10 miljardia euroa. Rakentamisen liikevaihto on viime vuoden aikana ollut yli seitsemän prosentin kasvussa. Erityisen voimakasta kasvu on ollut uusien kerrostalojen, teollisuusrakennusten sekä julkisten palvelurakennusten rakentamisessa. Kasvua ovat vauhdittaneet kaupunkiseutujen asuntopula, matala korkotaso ja sijoitusasuntojen suuri kysyntä. Asuntotuotannossa volyymi on noussut jo 38 000 asuntoon vuodessa.

Uudisrakentaminen painottuu Suomessa yhä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle ja kasvaville yliopistopaikkakunnille. Väestöltään vähenevillä alueilla rakennuskannan arvo heikkenee. Tilanne on jo johtanut siihen, että taantuvilla alueilla esimerkiksi asuntojen myyntihinnat ovat alentuneet ja korjaushankkeiden lainarahoituksen saatavuus on vaikeutunut tai jopa estynyt.

Lisäksi kasvava trendi kaupunkiseuduilla on vuokra-asumisen yleistyminen. Koko maassa vajaa kolmannes asunnoista on vuokra-asuntoja. Pääkaupunki Helsingissä niiden osuus on jo puolet.

Lue rakennukset-paneelin koko raportti:

ROTI_2017_Paneelit_RAK

 

Arvosana:

Uudisrakentamisen laatu on yleisesti hyvää ja vilkkaan korjausrakentamisen myötä olemassa olevan rakennuskannan ominaisuudet ovat parantuneet. Rakennuskannan ylläpitoon käytettävien resurssien määrä ja ammattimaisuus vaihtelevat kuitenkin edelleen paljon, mikä näkyy rakennuskannan kunnon eriytymisenä. Myöskään rakennusten elinkaarta vaivaavia laatuongelmia ei ole saatu toistaiseksi ratkaistua, joten kokonaisuuden arvosana säilyy ennallaan.

Vaadimme!

Asiantuntijat