Vaadimme: Yhdyskuntatekniikka

VESIHUOLTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ TEHTÄVÄ RAKENNEMUUTOS

  • Kasvattamalla organisaatioiden hallinnollista yksikkökokoa toimintavarmuuden parantamiseksi, osaamisen vahvistamiseksi, investointimahdollisuuksien ja muiden taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi.
  • Järjestelmien riittävä saneeraustaso ja oikea kohdentaminen on varmistettava.
  • Parantamalla kuntotiedon määrää ja laatua.
  • Hyödyntämällä päätöksenteossa järjestelmiin kytkeytyviä monipuolisia tietovarantoja.
  • Laatimalla verkostoille pitkäjänteiset saneeraus- ja investointiohjelmat.

YHTEISTYÖTÄ LISÄTTÄVÄ KAIKILLA TASOILLA

  • Rohkaisemalla kuntien eri toimialoja etsimään synergiahyötyjä.
  • Viestimällä käyttäjiä palveluista ja niiden häiriöistä avoimesti.

TEKNISTEN PERUSPALVELUIDEN TUOTTAMAA TIETOA HYÖDYNNETTÄVÄ
NYKYISTÄ PAREMMIN

  • Vakiomalla tiedon siirto- ja arkistointistandardit.
  • Avaamalla rajapinnat ja tarjoamalla tietoa vapaaseen käyttöön.

KIERRÄTYSTÄ EDISTETTÄVÄ

  • Tekemällä selvitys kustannustehokkaista keinoista, joilla kierrätystavoitteet saavutetaan.