ROTI 2017 perustui lähes 160 johtavan suomalaisen asiantuntijan paneelityöskentelyyn ja useiden järjestöjen, ministeriöiden ja virastojen rahoitukseen. Monialaisuus ja poikkileikkaavuus ovat onnistuneen arvion edellytykset.

 

Hankkeen ovat mahdollistaneet:

 

Päärahoittajat:

Liikennevirasto, Liikennejärjestelmä-yksikkö
Maa- ja metsätalousministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ympäristöministeriö

 

Rahoittajat:

Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry
Julkisivuyhdistys ry
Kiinteistötyönantajat ry
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennustietosäätiö RTS sr
RAKLI ry
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suomen Tieyhdistys ry
Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Talotekniikkateollisuus ry
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo