ROTI kokoaa kansallisen osaamisen

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Se tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

ROTIn pohjana on valtioneuvoston vuonna 2003 vahvistama kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Arvio perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. Panelisteiksi kutsutaan alan johtavia päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita, mikä varmistaa kytkennät Suomessa ja kansainvälisesti käynnissä oleviin muihin kehityshankkeisiin.

ROTI 2017 -raportti nostaa aiemmista arvioinneista tuttujen näkökulmien eli rakennusten, liikenneverkkojen, yhdyskuntateknisten järjestelmien sekä koulutuksen ja kehityksen rinnalle arkkitehtuurin, suunnittelun, muotoilun ja taiteen rakennetussa ympäristössä. Lisäksi vuonna 2015 ensimmäistä kertaa omana kokonaisuutenaan käsitelty digitaaliset ratkaisut -osio on mukana myös vuoden 2017 ROTIssa. Erityisteemana ovat tällä kertaa kuntien rakennetun omaisuuden hallintaan liittyvät kysymykset ja toimenpidesuositukset.

Vuonna 2017 julkaistava ROTI-raportti on järjestyksessään kuudes. Se perustuu liki 160 asiantuntijan näkemyksiin rakennetun ympäristön nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Lisäksi lähteinä ja taustamateriaalina raportissa on käytetty yli 70 selvitystä, tutkimusta, raporttia ja tilastoa.

Kuuteen paneeliin jaettu asiantuntijoiden joukko kokoontui syksyn 2016 ja talven 2017 aikana yli 30 kertaa. Asiantuntijat pohtivat tapaamisissa toimialan keskeisiä ajureita ja haasteita sekä etsivät keinoja niiden ratkaisemiseksi. Ohjatun keskustelun lisäksi työkaluina käytettiin muun muassa skenaariotyöskentelyä sekä sähköisiä kyselyitä.

ROTI 2017 ei edusta yksittäisen panelistin tai rahoittajan näkemystä asioiden tilasta. Raportissa annetut toimenpidesuositukset on muodostettu paneelikokouksissa käytyjen keskustelujen, sähköisten kyselyiden tulosten ja muun ennakko- ja taustamateriaalin pohjalta.

ROTI-hankkeen keskeinen tavoite on rakennettua ympäristöä koskevan ajankohtaisen tiedon kokoaminen ja tietoisuuden kasvattaminen sen tilasta.

Työn tuloksia ovat ROTI 2017 -raportti sekä tämä verkkosivu, Facebook-, Twitter- ja blogifeedit.

ROTIn tuottamiksi hyödyiksi on todettu mm.

– Synnyttää ajantasainen tiivistelmä ja keskitetty tietopankki rakennetun omaisuuden tilasta.
– Tunnistaa yhteiskunnan ajankohtaiset haasteet toimialan näkökulmasta.
– Luoda läpinäkyvyyttä ja vahvistaa vuorovaikutusta yli koko kentän.
– Informoida ylintä poliittista johtoa, ammattilaisia sekä suurta yleisöä tuloksista.

Järjestelmän esikuvina ovat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa infrastruktuurin tilan arviointiin kehitetyt järjestelmät:

American Society of Civil Engineers ASCE, USA: http://www.infrastructurereportcard.org/
Institution of Civil Engineerg ICE, UK: https://www.ice.org.uk/media-and-policy/state-of-the-nation