Omaisuuden hallinta antaa askelmerkit menestykseen: Rakennettu ympäristö kuntien silmäteräksi

Kunnilla on mittava rakennettu omaisuus. Ne myös vastaavat useista rakennettuun ympäristöön liittyvistä julkisista viranomais- ja palvelutehtävistä. Kokonaisuutena kunnissa tehdyillä päätöksillä ja toimenpiteillä on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi kansalaisten elin- ja yritysten toimintaympäristöt muodostuvat. Valmisteilla oleva maakuntauudistus mahdollistaa kuntien voimavarojen kohdistamisen aiempaa enemmän rakennettuun ympäristöön, mikä luo kunnille uutta elinvoimaa ja kilpailukykyä.

 

Tiekartta kohti hyvinvointia ja vetovoimaa

Kuntien on tunnistettava nykyistä paremmin rakennettuun omaisuuteensa liittyvä potentiaali. Tavoitteena tulisi olla, että rakennetun ympäristön olisi toimittava kuntien menestyksen ja identiteetin perustana. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisessa kunnassa olisi huolehdittava seuraavien askeleiden ottamisesta:

1. Selvitetään rakennettu omaisuus ja sen tila.
2. Huolehditaan rakennetun omaisuuden hallinnan järjestämisestä.
3. Määritellään tavoitteet ja muut strategiset linjaukset rakennetun omaisuuden pitkän aikavälin kehittämiselle.
4. Laaditaan omaisuuden kehittämistä koskeva suunnitelma, jossa määritellään tarvittavat prioriteetit, toimenpiteet ja resurssit.
5. Tehdään suunnitelmallista ja aktiivista yhteistyötä sekä hyödynnetään rohkeasti digitaalisten ratkaisujen, luovan suunnittelun sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia.