Ilman kauneutta ja toimivuutta ei ole kestävyyttä

Lue koko Arkkitehtuurin, suunnittelun muotoilun ja taiteen paneeli:

ROTI 2019 ARKKITEHTUURI, SUUNNITTELU, MUOTOILU JA TAIDE

 

Monialainen, osallistava suunnittelu luo edellytykset käyttäjälähtöisille ratkaisuille.

  • Tarvitsemme eri alojen koko osaamispotentiaalia tulevaisuuden hyvän ympäristön toteuttamisessa.
  • Erityisesti käyttäjälähtöisen suunnittelun näkökulmaa on vahvistettava.

 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kokonaisvaltaisesti kestävän rakennetun ympäristön toteuttaminen on entistä tärkeämpää.

  • Hiilineutraalisuus on nostettava tavoitteeksi kaikissa hankkeissa.
  • Rakentamisen koko elinkaarenaikaiset vaikutukset täytyy huomioida entistä paremmin.

 

Uusia haasteita ei ratkota vanhoin keinoin ja työkaluin.

  • Rakennemuutos, kaupungistuminen ja kestävän rakentamisen haasteet edellyttävät uusia teknisiä innovaatioita sekä kaupunki-, rakennus- ja korjaussuunnittelun ratkaisuja.
  • Kulttuuriset muutokset luovat uudenlaisia odotuksia rakennetulle ympäristölle.

 

PANEELIN ASIANTUNTIJAT