Tällä sivulla on listattu ROTI 2019 -raportissa käytetyt lähteet.

 

6-aika, www.6aika.fi

Aalto-yliopisto,  julkaisut

CityKeys, www.citykeys-project.eu

Design Value Index,

DMI and Motiv Strategies 2018

Eduskunnan tarkastusvaliokunta,

julkaisut

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, julkaisut

Energiateollisuus ry, julkaisut ja tilastot

EU:n tilastotoimisto EUROSTAT

Gartner, www.gartner.com

KIRA-digi -hanke

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, julkaisut

Maa- ja metsätalousministeriö, julkaisut

Mc Kinsey 2018,

The business value of design

Motiva Oy, julkaisut

MRL uudistus, www.mrluudistus.fi

OECD Main Science and Technology

Indicators, 2017

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Patentti- ja rekisterihallitus, patentit, tilastot

PTT Julkaisusarja

Rakennustieto Oy

Suomen Jätelaitosyhdistys ry, julkaisut

Suomen Kuntaliitto ry, selvitykset

Suomen Rakennusinsinöörien

Liitto RIL ry, alan julkaisut

Suomen Tieyhdistys ry, julkaisut

Suomen Vesilaitosyhdistys ry, julkaisut

Suomen ympäristökeskus SYKE, raportit

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, julkaisut

Tampereen Teknillinen Yliopisto TTY, raportit ja julkaisut

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, raportit ja julkaisut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, raportit ja julkaisut

Tilastokeskus

TNS Gallup

Työ- ja elinkeinoministeriö, julkaisut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Vesihuoltolaitostietojärjestelmä VEETI

Väylä, tilastot

Yhdistyneet kansakunnat YK, julkaisut

Ympäristöministeriö, julkaisut