ROTI 2019 perustui yli 100 johtavan suomalaisen asiantuntijan paneelityöskentelyyn ja useiden järjestöjen, ministeriöiden ja virastojen rahoitukseen. Monialaisuus ja poikkileikkaavuus ovat onnistuneen arvion edellytykset.

 

Hankkeen ovat mahdollistaneet:

 

Päärahoittajat

Väylävirasto

Maa- ja metsätalousministeriö

Museovirasto

Ympäristöministeriö

 

Rahoittajat

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Julkisivuyhdistys ry

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

Kiinteistötyönantajat ry

Ornamo ry

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennustietosäätiö RTS sr

RAKLI ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Suomen Isännöintiliitto ry

Suomen Kiertovoima ry

Suomen Kiinteistöliitto ry

Suomen Kuntaliitto ry

Suomen Omakotiliitto ry

RIL ry

Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry

Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry