ROTI kokoaa alan asiantuntijatiedon

Rakennetun omaisuuden tila ROTI on joka toinen vuosi tehtävä asiantuntija-arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Se tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemyksiä niin asiantuntijoille, päätöksentekijöille kuin kansalaisillekin.

ROTI 2019 -raportissa on tarkasteltu rakennetun ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita kuuden paneelin kautta. Ne ovat rakennukset, liikenneverkot, yhdyskuntatekniset järjestelmät, koulutus ja kehitys, digitaaliset ratkaisut sekä arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide. Erityisteemana vuonna 2019 on kaupungistuminen.

Ensimmäinen ROTI ilmestyi vuonna 2007, jonka jälkeen se on ilmestynyt joka toinen vuosi. Vuoden 2019 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. Lisäksi VTT on tehnyt raportin tilasto- ja faktapäivitykset sekä kansainväliset vertailut.

ROTI 2019 ei edusta yksittäisen panelistin tai rahoittajan näkemystä asioiden tilasta. ROTI-hankkeen tavoite on rakennettua ympäristöä koskevan ajankohtaisen tiedon kokoaminen ja jakaminen. Toivottavasti raportti toimii myös alan kehityksen innoittajana.

Työn tuloksia ovat ROTI 2019 -raportti sekä tämä verkkosivu, Facebook-, Twitter- ja blogifeedit.

 

Järjestelmän esikuvina ovat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa infrastruktuurin tilan arviointiin kehitetyt järjestelmät:

American Society of Civil Engineers ASCE, USA: http://www.infrastructurereportcard.org/
Institution of Civil Engineerg ICE, UK: https://www.ice.org.uk/media-and-policy/state-of-the-nation