ROTI kokoaa kansallisen osaamisen

ROTI on rakennetun omaisuuden tilan ja kehityksen arviointia varten kehitetty järjestelmä, joka perustuu laajaan faktapohjaan ja asiantuntijapaneeleiden työskentelyyn. RIL koordinoi hankkeen alusta loppuun. Tuorein ROTI julkaistiin maaliskuussa 2017.

Työn keskeisiä tuloksia ovat ROTI-arviointiraportti, kyselyiden data sekä sähköinen maailma:


Lisäksi sivustolta: https://roti2017.wordpress.com/ löytyy blogi-kirjoituksia ROTI-asiantuntijoilta.


ROTIn tuottamiksi hyödyiksi on todettu mm.

  • synnyttää ajantasainen tiivistelmä ja keskitetty tietopankki infrastruktuurin tilasta.
  • tunnistaa yhteiskunnan ajankohtaiset haasteet toimialan näkökulmasta.
  • luoda läpinäkyvyyttä ja vahvistaa vuorovaikutusta yli koko kentän.
  • informoida ylintä poliittista johtoa, ammattilaisia sekä suurta yleisöä tuloksista.


Järjestelmän esikuvina ovat Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa infrastruktuurin tilan arviointiin kehitetyt järjestelmät, joiden kanssa RIL tekee edelleen yhteistyötä. Myöhemmin vastaavia arviointeja on syntynyt myös ainakin Norjaan ja Uuteen-Seelantiin.


ROTI on toteutettu aiemmin vuosina 2015, 2013, 2011, 2009 ja 2007. Mukana on kaikilla kerroilla ollut rahoittajina 3-5 ministeriötä tai valtion virastoa sekä noin 15 alan järjestöä. Varsinaisen arviointityön tekevät asiantuntijapaneelit, joihin kuului esimerkiksi vuonna 2017 lähes 160 jäsentä, jotka edustivat laajasti koko rakennetun ympäristön kenttää ja sen toimijoita.