Alan kehittäminen

RIL kehittää rakennusalan toimintaympäristöä ja jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Rakentamis- ja kiinteistöala työllistää noin 500 000 ihmistä, eli 20 % kaikista työllisistä. Rakennuksiin on sitoutunut 45 prosenttia  kansanvarallisuudestamme, eli noin 500 miljardia euroa. Kun siihen lisätään infran osuus, 83 % kiinteästä pääomakannastamme on sidottu rakennettuun ympäristöön.

Lisäksi kiinteistö- ja rakentamisala vastaa 15 % bruttokansantuotteestamme. Myös alan energiankulutus on valtava, 35 % Suomen kokonaisenergiankulutuksestamme. (ROTI 2019) 

RILin jäsenistö toimii tämän elintärkeän toimialan keskeisimmillä paikoilla huippuasiantuntijoina ja johtajina.

Maine syntyy teoista ja rakennusalan maine laadusta. Perinteisen julkaisu- ja koulutustoimintamme sekä kv-konferessitoiminnan rinnalla palkitsemme säännöllisesti toimialamme esimerkillisiä kohteita ja henkilöitä sekä mm. tarjoamme tilaajien käyttöön insinööritaitokilpailut-konseptin.

Vaikutamme myös alan kehityssuuntiin aloittein ja kannanotoin. Muiden alan organisaatioiden johtamia kehityshankkeita tuemme lausunnoin ja osallistumisin.