Ajankohtaisia tutkimuksia alalta

VIIME AIKOINA valmistuneiTA rakennetun ympäristön alan väitöskirjoja ja muita tutkimuksia:

 

Aalto-yliopisto:

Anna Antonova: Teräskuidun pinnan sekä ympäröivän sementtikiven ominaisuuksien vaikutus teräskuidun ja sementtikiven väliseen tartuntaan

Katriina Ruskeeniemi: Vähäpäästöisten betonien käyttömahdollisuudet korjausrakentamisessa

Havu Järvelä: Kierrätetty kerrostalo – Purettavan rakennuskannan resurssit osana uudisrakentamista

Katja Tähtinen: Koettu sisäympäristö ja altistumisolosuhteet terveydenhuollon työpaikoilla

Tuulia Puustinen: Täydennysrakentaminen kasvavilla kaupunkialueilla: kokemuksia suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä ja asukasosakkaiden näkökulmia

Karoliina Rajakallio: Haluammeko todella tätä? Arvon luonnin ja ansainnan välisen dynamiikan rooli yritysten välisessä yhteistyössä rakennetun ympäristön toimialalla

Sirkku Wallin: Kaupungin muutos ja hallinta - osallistuvan suunnittelun ja itseorganisoituvan toiminnan välimaastossa

Tiina E. Laatikainen: Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt

Marika Latvala: Ihmisten tyyppien ja ryhmän kokoonpanon vaikutuksen ymmärtäminen yhteisten kehityshankkeiden työpajoissa kiinteistö- ja rakennusalalla

Nusrat Jung: Advancing design criteria for energy and environmental performance of buildings

Sami Lestinen: Indoor airflow characteristics under increased heat load conditions

Irmeli Wahlgren: Yhdyskuntarakenteen ekologisuus ja sen arviointi - EcoBalance-arviointimalli yhdyskuntarakenteen vaikutusten arvioinnissa

Samuli Korkiakoski: Tensile-tensile fatigue testing and fatigue properties of quasi-unidirectional non-crimp fabric reinforced glass-fibre/epoxy laminates

Sudip Kumar Pal: Life-cycle design and multi-objective optimization of residential building envelope and systems

Mehmet Yalcinkaya: Understanding the Technical and Cognitive Challenges, and Closing the Gaps in Architectural, Engineering, Construction-Facility Management Standards

Henna Maula: Effects of Indoor Climate on Occupants’ Perception and Work Performance in Office Environment

Juha Järvelä & Kaisa Västilä: Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatuksessa


Tampereen yliopisto:

Daniel Lehtonen: Tilaelementeistä kootun puukerrostalon jäykistäminen

Toni Pakkala: Assessment of the Climate Change Effects on Finnish Concrete Facades and Balconies

Jussi Savolainen: Managing Collaborative Design Processes in Construction Projects

Perttu Leppänen: Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland

Juha Eskolin: Suurten puurakenteiden arkkitehtoniset ominaisuudet

Mikko Kylliäinen: Rating the impact sound insulation of concrete floors with single-number quantities based on a psychoacoustic experiment

Heikki Luomala: Väylärakenteen ominaisuuksien tarkempi mittaaminen auttaa kohdistamaan korjausresursseja

Jenni Partanen: ‘Don’t Fix It if It Ain’t Broke’: Encounters with Planning for Complex Self-Organizing Cities

Pirjo Silius-Miettinen: Rakennusvalvonta digitaalisen muutoksen pyörteessä

Timo Keskikuru: Various Factors of Pressure-Driven Entry of Soil Gas into a Detached House Through Concrete Foundation: Measurements, Statistical Analysis and Crawl Space Modelling

Annika Sormunen: Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-Like Products for Civil Engineering Structures

Sini Kallio: Rakentamisen määrätietojen hallinta tietomallihankkeessa

Henri Perttola: 3D component method based on the rakes

 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto:

Anna Keskisaari: Jätteet voivat parantaa puu-muovikomposiittituotteita

 

Oulun yliopisto:

Esko Järvenpää: Yläpuolisen siltakaaren optimaalinen muoto

Riku Eskelinen: Runoff generation and load estimation in drained peatland areas

Antti Niemi, Jani Koskela, Filip Fedorik: Evaluation of some harmonic load models for the vibration analysis of footbridges

Jani Tomperi: Predicting the treated wastewater quality utilizing optical monitoring of the activated sludge process