Kilpailun järjestäminen

1. Kohteen määrittely

Kilpailun järjestäjä tunnistaa teknisesti, toiminnallisesti, esteettisesti ja taloudellisesti haastavan kohteen.

2. Kilpailutehtävän määrittely

Kilpailun järjestäjä ottaa yhteyden RIL ry:hyn, joka antaa asiantuntija-apua kilpailun määrittelemisessä.

3. Kilpailuohjelma

Kilpailun järjestäjä laatii kilpailuohjelman RILin insinööritaitokilpailuiden sääntöjen mukaan, RILin ja sen kilpailutoimikunnan avustamana.

4. Riippumattomat asiantuntijajäsenet

RILin kilpailutoimikunta nimeää palkintolautakunnan riippumattomat asiantuntijajäsenet.

5. Järjestämispäätös

Kilpailun järjestäjä tekee päätöksen kilpailun järjestämisestä, määrittelee kilpailumuodon, vahvistaa lopullisen kilpailuohjelman ja nimeää palkintolautakunnan puheenjohtajan sekä muut jäsenet, sihteerin ja yhdyshenkilön.

6. Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä julkistaa kilpailukutsun huolehtien hankintalain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista.

7. Kilpailuaika

Kilpailuaikana kilpailun järjestäjä voi järjestää tiedotus- ja vuorovaikutustilaisuuksia kilpailuryhmille sekä kansalaisille.

8. Töiden jättäminen

Kilpailuryhmät jättävät ehdotuksensa.

9. Töiden vastaanotto

Palkintolautakunta avaa saapuneet kilpailuehdotukset.

10. Arvosteluaika

Kilpailun järjestäjä voi asettaa kilpailuehdotukset näytteille jo ennen arvostelua.

11. Arvostelu

Palkintolautakunta arvostelee kilpailuehdotukset ja tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä. Arvostelu ja kilpailun ratkaisu kirjataan palkintolautakunnan pöytäkirjaan.

12. Tuloksen julkistaminen

Kilpailun järjestäjä julkistaa kilpailun tuloksen ja asettaa ehdotukset näytteille.

13. Jatkotoimenpiteet

Kilpailun järjestäjä päättää jatkotoimenpiteistä kilpailuohjelmassa esitetyin periaattein.