Kestävä talonrakentaminen -tunnustuspalkinto

RILin Talonrakennus -tekniikkaryhmä jakaa joka toinen vuosi Kestävä talonrakentaminen -tunnustuspalkinnon. Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Ehdotuksia voi jättää kilpailuun 9.6.-7.10.2022 välisenä aikana. Vuoden 2022 tunnustuspalkinto luovutetaan palkittavalle kohteella RILin Jouluglögien yhteydessä 9.12.2022.

Lue alta lisää kilpailusta ja jätä oma ehdotuksesi kilpailuun tästä 7.10.2022 mennessä!

Tunnustuspalkinnon jakamisella Talonrakennus -tekniikkaryhmä haluaa nostaa talonrakentamisen tasoa maassamme ja kiinnittää myönteistä huomiota rakennuskohteisiin ja rakenneratkaisuihin, jotka ovat todistetusti kestäneet aikaa.

Tunnustuksen kohteena tulevat yleisesti kysymykseen talonrakennussektorin kohteet tai ratkaisut, joiden valmistumisesta tai käyttöönotosta on ehdotusta jätettäessä kulunut vähintään kymmenen vuotta. Talonrakennus -tekniikkaryhmän johtoryhmä voi rajata kohteita tai ratkaisuja vuosittain valittavalla teemalla tai päättää tunnustuksen jakamisesta myös muille kuin varsinaisille talonrakennuskohteille. Palkinto voidaan myöntää myös teolle tai henkilölle.
 

Palkittavan ehdotuksen valintaperusteet

Tunnustuspalkinto annetaan ehdokaskelpoiselle kohteelle, jonka laatu on kestänyt aikaa ja joka parhaiten
edustaa korkealuokkaista suomalaista suunnittelua ja talonrakentamisosaamista. Tunnustuksen kohdetta
valittaessa voidaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • palkittavan kohteen rooli kestävän rakentamisen kulttuurin edistämisessä maassamme
  • suunnittelun laatu (ratkaisujen pitkäaikaiskestävyys, esteettisyys ja toiminnallisuus)
  • hankkeen toteutuksen laatu (tavoitteen mukainen hanke, ei laatuongelmia)
  • toiminnallinen kestävyys (soveltuvuus ympäristöön ja suunniteltuun käyttöön muuntojousto)
  • elinkaarikustannukset (ostoenergian kulutus, ylläpito- ja korjauskustannukset)

Kilpailun säännöt

Lisätiedot: Janne Tähtikunnas, toimitusjohtaja, RIL ry
janne.tahtikunnas(at)ril.fi