Raideinvestoinnit palvelevat yhteiskuntaa, ympäristöä ja Suomen elinvoimaisuutta. Suunnittelu- ja rakennusalan ammattilaisilla on paljon annettavaa siihen, kuinka Suomesta tehdään vähäpäästöisempi, mutta ennen kaikkea taloudellisesti menestyvä.

Eurooppa kehittää aktiivisesti raideliikennettä. Ranskassa ja Ruotsissa on suuret ratahankkeet vireillä ja Espanjassa on jo nyt maailman toisiksi suurin suurnopeusjunien raideverkosto heti Kiinan jälkeen.

Kesällä työnsä aloittaneen hallituksen hallitusohjelma hakee raideliikenteen rohkeaa kehitystä. Miljardien eurojen investoinnit olisi tarkoitus käynnistää ja toteuttaa seuraavien vuosikymmenien aikana.

Ratahankkeet tuovat rakennustarpeita, joissa hyvällä suunnittelulla on suuri merkitys. Keskeisimpien yhteyksien vauhdittaminen edellyttää myös niiden ympärille rakentamista, joka tukee uusia yhteyksiä ja lisääntyviä käyttäjämääriä.

Uusien raideyhteyksien kehitystä ei ohjaa teollisuus, vaan kaupungistuminen, kestävän liikkumisen edistäminen alueellisesti reilusti ja työmatkaliikenteen helpottaminen.

Tätä kehitystä johdetaan rohkealla ja kestävällä suunnittelulla, sillä sen avulla voidaan ennakoida ja vähentää rakentamisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttävät myös infrarakentamisen muutosta. Näihin Suomi on kansainvälisillä sopimuksilla sitoutunut. 

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on nostanut esiin järkevän yhdyskuntasuunnittelun merkityksen kaupunkien elinvoimaisuutta tukemassa. Järkevien yhdyskuntien kehittymistä pitää tukea niissä kasvukeskuksissa, joihin raidehankkeet tuovat elinvoimaa. Tiivis kaupunki vähentää ihmisten tarvetta liikkua ja karsii hiilipäästöjä. Tiiviin kaupunkirakenteen suunnitteluun tulee ryhtyä jo ennen uusien raiteiden rakentamista. Niin varmistamme nopeiden yhteyksien tuoman yhteiskunnallisen hyödyn. Laadukkaasti suunniteltu on parempi vaihtoehto kuin ripeästi aloitettu. Tästä avauksesta ministerille kiitos.

Elinvoimaisempaa Suomea luodaan myös rohkeasti laadukkaalla arkkitehtuurilla. Oodin ja Amos Rexin kaltaiset merkkirakennukset osoittavat tämän keräämällä valtavasti positiivista huomiota ja luomalla ympärilleen uutta elävää kaupunkia. Myös Tampereen Kansi on hyvä esimerkki nimenomaan raideliikenteeseen kiinni rakentuvasta houkuttelevasta arkkitehtuurista. Nopeat ja vaivattomat ratayhteydet kaipaavat hyvää arkkitehtuuria muuallakin radan varrella.

Eräs tämän hallituskauden keskeinen kysymys on, halutaanko hyvällä suunnittelulla edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista rakennetun ympäristön piirissä. Järkevä ja laadukas yhdyskuntasuunnittelu, hyvät rakennustavat ja rakennetun ympäristön ekologinen ja esteettinen toimivuus ovat keskeisiä asioita sekä tulevien raideinvestointien kuin tärkeiden ilmastotavoitteiden toteutumisessa.

 ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!

www.roti.fi
www.facebook.com/roti2019/
https://twitter.com/roti2019

 

Kalle Euro

Toiminnanjohtaja
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL 

 

Takaisin listaukseen

Sinua voi kiinnostaa myös

ROTI-puheenjohtajavideo: Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide

Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin puheenjohtaja Markku Hedman korostaa, että tulevaisuuden kestävän rakentamisen täytyy olla paitsi monialaista, myös käyttäjien tarpeet huomioivaa.

Lue lisää

Luova suunnittelu tarjoaa ratkaisuja kaupungistumisen haasteisiin

Miten kestävää ympäristöä rakennetaan myös visuaalisesti ja esteettisesti? Entä kuinka elinympäristön suunnittelussa otetaan huomioon kaikki sen käyttäjät, myös heikoimmassa asemassa olevat? Onko taide saavutettavaa, jos päiväkodista on 150 kilometrin matka lähimpään taidemuseoon? MIten saavutetaan demokraattinen ja resurssiviisas elinympäristö?  Ja onnistuuko kaikki tämä taiteen avulla?

Lue lisää

Miten saavutetaan parasta laatua rakentamisessa?

Ilmastonmuutos ja niukkenevat resurssit, kaupungistuminen ja muuttoliike, väestön ikääntyminen, työn murros ja digitalisaatio. Megailmiöt eivät enää ole ilmiöitä, vaan todellisuutta. Miten muutoksessa pystytään rakentamaan toimivaa elinympäristöä ja parempaa tulevaisuutta?

Lue lisää