RIL koordinoi joka toinen vuosi Rakennetun omaisuuden tila (ROTI) -raportin, joka tarjoaa puolueetonta tietoa ja näkemystä rakennetun omaisuuden tilasta Suomessa.  Vuoden 2019 ROTIn valmistelu käynnistyi analyysilla siitä, mitä on tapahtunut edellisen raportin jälkeen, joka valmistui vuonna 2017.

Vesihuollon osalta kaksi edellisen ROTIn perusviestiä menivät erittäin hyvin läpi mediassa ja koko yhteiskunnassa:

1) vesihuoltolaitosten verkostot ikääntyvät nopeammin kuin niitä uusitaan

2) muuttuva tilanne uhkaa johtaa tulevaisuudessa siihen, että erityisesti maamme pienimpien vesihuoltolaitosten toimintaedellytykset ovat uhattuna.

Arvosanaksi yhdyskuntatekniset järjestelmät, johon vesihuoltokin kuuluu, sai 7½. Arvosana on kriittinen, mutta se toimi kaivattuna herättelynä alalle. Vuonna 2019 tilanne koheni piirun verran, jolloin vesihuolto sai arvosanaksi 8-.

Valtioneuvoston kanslia teetti täsmälleen vuoden 2017 ROTIssa esitetyistä huolenaiheista raportin Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja järjestäminen.

Selvitys kuvaa hyvin alaa kokonaisuutena ja sen keskeisimpiä haasteita. Se kuitenkin ohittaa turhan vähäisellä pohdinnalla mm. valtion ja kuntien osuuden vesihuollon kehittämisessä. Myös Suomessa yleistyneet energia- ja vesilaitosten yhdistelmät jäävät pohdinnoissa vähälle. Näin selvityksen tarjoamat ratkaisut jäävät varsin vaisuiksi.  Ratkaisuiksi esitetään lievää viranomaisohjausta ja nykyisissä olosuhteissa vaikeasti aikaansaatavia organisaatiomalleja.

Tilanne on kuin sotessa: kaikki ymmärtävät ongelman ja ovat yhtä mieltä siitä, että jotain täytyisi tehdä, mutta mielipiteet ratkaisukeinoista vaihtelevat, eikä yhteistä näkemystä synny.

Parin vuoden aikana tapahtuneesta vesihuollon kehityksestä ja muutoksesta on muutamia hyviä esimerkkejä:

Useat laitokset uudistavat vesihuoltoverkostojaan ja laitoksiaan merkittävästi. Lisäksi Suomen vesihuollossa on otettu käyttöön ja kehitetty uusia prosesseja ja toimintamalleja, kuten MBR- ja MBBR-prosessit, Pisara-konsepti ja RAVITA-hanke. Myös vesihuoltolaitosten riskienhallinta on kehittynyt merkittävästi WSP-, SSP- ja varautumissuunnittelun vahvistumisen myötä ja laitosten avoimuus ja viestintä on parantunut. Lisäksi Vesilaitosyhdistys julkaisi Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle.

Ovatko nämä suomalaisen vesihuollon mallit hyviä ja riittäviä meille? Mitä tarvitaan, että alan arvosanat saadaan nousemaan?

Toivottavasti vesihuoltoala kehittyy vuoden 2021 ROTIin mennessä kiertotalouden ja ympäristönsuojelun veturiksi, digitalisaatiota hyödyntäväksi omaisuuden- ja riskienhallinnanhallinnan mallisektoriksi säilyttäen tutun ja turvallisen laadukkaan ja kohtuuhintaisen palvelun.

 

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2019
www.facebook.com/ROTI2019
www.roti.fi

 

 

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Vesi-liiketoimintayksikkö, Pöyry Finland Oy
ROTI 2019 Yhdyskuntatekniikka-paneelin jäsen

 

Takaisin listaukseen

Sinua voi kiinnostaa myös

Älykkäistä taloista puuttuvat enää palvelut

Eri luvuilla mitattuna kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli kansantalouden, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen näkökulmista. Siksi toimivampien ratkaisujen ja uusien palveluiden kehittämisellä kiinteistö- ja rakennusalalla on parhaimmillaan valtavat vaikutukset. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan muun muassa parantaa rakennusten kunnossapitoa, edistää energiansäästöä ja asumisen palveluiden tarjontaa.

Lue lisää

Yksityisteiden hyvä kunto välttämätöntä elinkeinoelämälle

Yksityisteiden ja niiden siltojen kunto uhkaa monin paikoin elintarviketuotannon ja muun yksityisteiden varsilla sijaitsevan yritystoiminnan kuljetuksia. Logistiikka on olennainen osa eri alojen tuotantoprosessia, jossa teillä liikkuvat niin raaka-aineet, puolivalmisteet, lopputuotteet kuin ihmisetkin.

Lue lisää

Taskukalentereista ekosysteemeihin

Useampi meistä lienee joskus saanut tehtäväkseen kehittää jotakin sellaista, jossa lopputulos ei ole ennalta tarkkaan tiedossa, ja mahdollisia ratkaisujakin on useita. Jotta projekti on edennyt, on pitänyt valita, kuinka tarkasti tehtävä pitäisi suunnitella ja olisiko se toteutettava itse vai ryhmätyönä. Päätöksiä on helpottanut, jos käytettävissä on ollut eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuva sitoutunut ryhmä, jolla on myös ketterien kehitysmenetelmien osaamista.

Lue lisää