ROTI 2021 perustui yli 120 johtavan suomalaisen asiantuntijan paneelityöskentelyyn ja useiden järjestöjen, ministeriöiden ja virastojen rahoitukseen. Monialaisuus ja poikkileikkaavuus ovat onnistuneen arvion edellytykset.

 

Hankkeen ovat mahdollistaneet:

 

Päärahoittajat

Väylävirasto

Maa- ja metsätalousministeriö

Taiteen edistämiskeskus

Ympäristöministeriö

 

Rahoittajat

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry

Helsingin kaupunki

Julkisivuyhdistys ry

Jyväskylän kaupunki

Lahden kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

Kiinteistötyönantajat ry

Oulun kaupunki

Ornamo ry

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennustietosäätiö RTS sr

RAKLI ry

RIL ry

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry

Suomen Isännöintiliitto ry

Suomen Kiinteistöliitto ry

Suomen Kuntaliitto ry

Suomen Omakotiliitto ry

Suomen Vesilaitosyhdistys VVY ry

Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Tampereen kaupunki

Turun kaupunki

Vantaan kaupunki