Eri luvuilla mitattuna kiinteistö- ja rakennusalalla on merkittävä rooli kansantalouden, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen näkökulmista. Siksi toimivampien ratkaisujen ja uusien palveluiden kehittämisellä kiinteistö- ja rakennusalalla on parhaimmillaan valtavat vaikutukset. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan muun muassa parantaa rakennusten kunnossapitoa, edistää energiansäästöä ja asumisen palveluiden tarjontaa.

Alalla riittää vielä rutkasti töitä digitalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Kiinteistö- ja rakennusala ei ole Suomessa eikä maailmallakaan vielä kovin pitkällä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Mahdollisuuksia siis riittää!

Kiinteistöissä alkaa olla jo jonkin verran teknologiaa, mutta älykkääksi kiinteistö muuttuu vasta silloin, kun teknisiä valmiuksia hyödynnetään esimerkiksi kunnossapidossa, energiatehokkuudessa sekä asumisen uudenlaisissa palveluissa.

Teknologiset valmiudet avaavat mahdollisuuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseen monille toimijoille, kuten isännöinnille. IOT:lla ja muilla tavoilla kiinteistöistä kerätyn datan hyödyntäminen on merkityksellistä vasta silloin, kun siihen pohjaten luodaan lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Digitaalinen ja reaaliaikainen kiinteistödata mahdollistaa esimerkiksi isännöinnille reaaliaikaisen ja tehokkaamman kiinteistön arvosta huolehtimisen.

Voisiko kiinteistödatan avulla esimerkiksi perustella taloyhtiöissä tarvittavia remontteja? Olisiko taloyhtiöiden yhtiökokouksissa helpompi saada läpi ajoissa toisinaan vaikeita remonttipäätöksiä, kun datan myötä olisi osoittaa tilannekuva, ”mustaa valkoisella”, kiinteistön kunnosta ja esimerkiksi kulutustiedoista? 

Älykkäät kiinteistöt ja kodit mahdollistavat myös uuteen teknologiaan ja dataan pohjautuvat asumisen palvelut. Digipalveluille on taloyhtiöissä kysyntää, sillä Isännöintiliiton tekemän selvityksen mukaan asukkaat ja osakkaat ikään katsomatta haluavat digipalveluita asumiseen.

Tuoreimman ROTI-raportin mukaan älykkäässä rakennuksessa viihtyvyys ja ympäristövaikutukset kulkevat käsi kädessä: Sensoriteknologian avulla ja algoritmeilla on nostettu viihtyvyyden tasoa ja saavutettu energiansäästöä 10–30 prosenttia. Kehittämällä rakennusten älykkyyttä ja digitaalisia palveluita EU:n asettama tavoite rakennuskannan hiilineutraaliudesta vuonna 2050 on mahdollista saavuttaa.

Taloyhtiö voi digitaalisilla ratkaisuilla säästää rahaa, sujuvoittaa kiinteistönhoitoa ja kohentaa asumismukavuutta. Tekniikka toimii jo, mutta palveluita kaivataan lisää. Digipalvelut lisäisivät suomalaisten asumisessa arvostamia asioita: turvallisuutta ja rauhallisuutta sekä palveluiden saatavuutta. Älykodit älykkäine asumisen palveluineen ovat vasta tulossa. 

 

ROTI 2019 kokoaa yhteen yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista.

Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi/blogit
www.twitter.com/ROTI2019
www.facebook.com/ROTI2019
www.roti.fi

 

 

Marianne Falck-Hvilstafeldt

ROTI 2019 Digitaaliset ratkaisut -paneelin jäsen
Kehityspäällikkö, Suomen Isännöintiliitto ry

 

Takaisin listaukseen

Sinua voi kiinnostaa myös

Kohti monimuotoista kestävää rakentamista

Kestävää rakentamisen toteuttamista ohjataan uusilla ja yhä tiukemmilla säädöksillä. Niitä tarvitaan, mutta uhkana on näkökulman kaventuminen. Meidän tulee nykyistä syvällisemmin sekä kysyä kestävän rakentamisen arvopohjaa että arvioida kestävän rakentamisen suhdetta oman aikamme kulttuuriseen tilanteeseen. Kestävän rakentamisen perinteisiä näkökulmia on kaksi; luonnonmukaista elämäntapaa korostava syväekologia sekä teknologian roolia korostava ekologinen modernismi.

Lue lisää

Taskukalentereista ekosysteemeihin

Useampi meistä lienee joskus saanut tehtäväkseen kehittää jotakin sellaista, jossa lopputulos ei ole ennalta tarkkaan tiedossa, ja mahdollisia ratkaisujakin on useita. Jotta projekti on edennyt, on pitänyt valita, kuinka tarkasti tehtävä pitäisi suunnitella ja olisiko se toteutettava itse vai ryhmätyönä. Päätöksiä on helpottanut, jos käytettävissä on ollut eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuva sitoutunut ryhmä, jolla on myös ketterien kehitysmenetelmien osaamista.

Lue lisää

On korjaamisen vuoro loistaa

Talonrakentaminen kääntyi vuoden 2015 lopulla niin voimakkaaseen nousuun, että valtiovaltaa myöten suitsutettiin rakentamisen sysänneen maamme kansantalouden kasvuun. Mollivoittoisten vuosien jälkeen oli rakentamisen, erityisesti uudisasuntotuotannon, aika loistaa.

Lue lisää

Blogit