"Onnistuaksemme meidän on rohkeasti yhdessä muutettava tuttuja menettelytapojamme, toimintakulttuuriamme ja koko arvoketjua"

Rakentaminen on muutoksessa. Hankkeet ovat yhä isompia, monimutkaisempia ja niissä on mukana entistä useampia osapuolia. Samaan aikaan lainsäädäntö ja säätelyn vaatimukset muuttuvat. Ilmastonmuutosta on torjuttava, kiertotaloutta edistettävä ja resursseja käytettävä entistä tehokkaammin.

Vaikka suomalainen rakennusala elää tätä muutosta joka päivä, emme ole kyenneet olemaan riittävän joustavia pysyäksemme siinä mukana. Sen sijaan olemme aiheuttaneet tilanteen, jossa meillä on koko ajan valtava kiire, resurssit ovat riittämättömät ja laatu sakkaa. Paikkaamme tilannetta uusilla säännöillä, tiukemmilla sopimuksilla, valvonnalla ja tarkastuksilla. Kehittämiselle ja uusille innovaatioille ei jää aikaa.

Toivomme, että digitalisaatio uusine työkaluineen ratkaisisi monimutkaiset haasteemme. Mahdollisuus tähän onkin olemassa, mutta koska rakentamisen kokonaisprosessi ja arvoketju ovat hukassa, emme vielä pysty hyödyntämään digitalisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Liimaus vanhojen toimintamalien päälle ei toimi.

Onnistuaksemme alana käsillä olevassa kestävyyssiirtymässä, meidän on rohkeasti yhdessä kyseenalaistettava ja muutettava tuttuja menettelytapojamme, toimintakulttuuriamme ja koko arvoketjua. Meidän on mm. ratkaistava, miten me edistämme hiili- ja materiaalineutraalia rakentamista, miten arvoketju muodostuu sekä miten ja mitä rakennushankkeissa pitäisi vakioida.

Hyvä uutinen on, että näiden asioiden eteen tehdään jo paljon töitä – yksittäisillä työmailla, yrityksissä ja erilaisissa kehitysprojekteissa. Uusia toimintamalleja ja -kulttuuria kehitetään yhdessä. Kiertotalouden mahdollisuuksia tutkitaan ja pilotoidaan kiivaasti. Suunnittelun automaatiota hyödynnetään ja kehitystyötä tämän eteen tehdään jatkuvasti. Läpimenoaikoja on onnistuttu lyhentämään prosesseja ja ajattelutapoja muuttamalla.

Paljon siis tapahtuu, mutta vielä puuttuu todellinen massaliike!

Kestävyyssiirtymä edellyttää merkittäviä muutoksia rakennusalan toimintaan ja ohjaukseen. Tämä kehittämistyö vaatii kaikkien meidän alamme toimijoiden panosta. Muutos tarkoittaa alallemme paitsi uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja ansaintalogiikoita, myös uusia ammatillisia rooleja. Ryhdytään siis aidosti sanoista tekoihin – yhdessä!

********

ROTI 2023 kokoaa yli 100 asiantuntijan näkemykset Suomen rakennetun omaisuuden tilasta ja sen kehitystarpeista. Seuraa meitä verkossa!
www.roti.fi
www.roti.fi/blogit

 

Annina Peisa

Liiketoimintajohtaja, Ramboll Finland Oy

Kuva: Sanna Liimatainen

 

Takaisin listaukseen