Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus kohdistettava oikein

"Monen vesilaitoksen kohdalla olisi harkittava kumppanuutta naapurikuntien vesilaitosten kanssa, jotta taloudellinen vakaus ja toimintakyky olisi mahdollista turvata"

Lue lisää

Toteutunut teko on vaikuttava teko

Onnistunut kestävän kehityksen mukainen tavoite on sellainen, joka toteutetaan ja viedään käytäntöön

Lue lisää

Systeemisen muutoksen rakennusainekset

Elämme parhaillaan murrosvaihetta, jossa samanaikaisesti voidaan tunnistaa nykytilaa ylläpitäviä rakenteita sekä vahvasti jo erilaisesta tulevaisuudesta ponnistavia pilotteja, kokeiluja ja uudella toimintalogiikalla operoivia yrityksiä.

Lue lisää

Päästösuunnittelu osaksi kaikkia infrahankkeita

Infrarakentamisen kansallisen päästötietokannan kautta alan toimijoille tarjoutuu aiempaa parempi mahdollisuus päästöjen tunnistamiseen ja vähentämiseen

Lue lisää

Jatkuva kehitys on menestymisen elinehto

"Sopeudumme ja menestymme tulevaisuudessakin, kun hyväksymme jatkuvan muutoksen tilan, monipuolistamme osaamistamme ja vahvistamme yhteistyöverkkojamme."

Lue lisää

Hyvä elinympäristö osaavien tekijöiden työn tulos

"Vahva ja laaja osaaminen on ainoa tae siitä, että kykenemme rakentamaan turvallista ja viihtyisää, hyvää elinympäristöä"

Lue lisää

Taide vahvistaa paikan identiteettiä

Taide Metsolan päiväkodissa on syntynyt yhteistyössä käyttäjien kanssa

Lue lisää

Kestävyyssiirtymän massaliike puuttuu

"Onnistuaksemme meidän on rohkeasti yhdessä muutettava tuttuja menettelytapojamme, toimintakulttuuriamme ja koko arvoketjua"

Lue lisää

Systeemistä muutosta ei voi välttää

"Alan toimijalle on jäljellä vain valinta joko reaktiivisesti yrittää sopeutua – tai ottaa rohkean kokeilijan ja edelläkävijän rooli"

Lue lisää

Pientalojen energialoikka etenee

Tutkimuksen mukaan pientalot ovat jo energiaremontoinnin polulla - jatkossa tavoitteet saadaan aikaan parhaiten kannustamalla ja neuvonnalla, ei pakottamalla

Lue lisää

Uudistumista kohti vastuullisuutta!

Kun uudistumme kiinteistö- ja rakennusalalla kohti kokonaisvaltaisesti kestäviä ja vastuullisia tekoja, meillä on vielä parannettavaa sosiaalisen kestävyyden ja siihen liittyvän rakennetun ympäristön käyttäjien näkökulman ymmärtämisessä ja arvioinnissa

Lue lisää

Sisustusarkkitehdin äRRäpäät

Kiertotalous tarjoaa toistaiseksi parhaat mallit tilasuunnittelijoiden työhön - mitä kuuluu kiertotalouden R-sääntöön?

Lue lisää

Mistä osaajia osaajapulaan?

"KIRA-alan vetovoiman parantaminen on edelleen välttämätöntä motivoituneiden ja kyvykkäiden opiskelijoiden saamiseksi"

Lue lisää

Rakennettu ympäristö tarjoaa päättäjille kasvun mahdollisuuksia

"Juuri valitulta eduskunnalta vaaditaan päätöksiä, jotka vähintään helpottaisivat KIRA-alan sääntelyä"

Lue lisää

Osaajakartoitus osoittaa: arkkitehtipula uhkaa taloutta

Millaisin keinoin pystymme lähivuosina vastaamaan arkkitehtien osaajapulaan?

Lue lisää

Vihreät arvot todeksi yhdessä oppimisen kautta

"Vihreä siirtymä toteutuu tietoisilla valinnoilla, joita pitää johtaa määrätietoisesti rakennetun ympäristön koko elinkaarella"

Lue lisää

Laadukas suunnittelu kunnioittaa käyttäjiä

Vastuullisen käsite on keskiössä ROTI 2023 -hankkeen taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja suunnittelua koskevassa osiossa

Lue lisää

Sähkötön nyky-yhteiskunta on mahdottomuus

Vaikka Suomen energiainfrastruktuurin kuntoa ja toimintakykyä voidaan pitää hyvänä, vaatii sen ylläpito sekä mahdollisuudet vastata energiamurrokseen, investointeja ja kehityspanoksia.

Lue lisää

Maassa maan tavalla – kielikylpyä suomalaisittain

"On kohtuuton vaatimus, että suomen kielen taito on edellytys työpaikan saamiselle", kirjoittaa Mirja Illikainen, Koulutus ja kehitys -paneelin pj.

Lue lisää

Liikenneverkot - Suomen tulevaisuuden avaintekijä

Liikenneväylät on nähtävä investointina, ei kulueränä. Ilman toimivia väyliä koko yhteiskunnan turvallisuus vaarantuu.

Lue lisää

Rusinat pullasta?

Vain systeeminen muutos mahdollistaa vihreän siirtymän alalla, toteaa Rakennukset-paneelin puheenjohtaja, prof. Heidi Falkenbach

Lue lisää