Osaajakartoitus osoittaa: arkkitehtipula uhkaa taloutta

Millaisin keinoin pystymme lähivuosina vastaamaan arkkitehtien osaajapulaan?

Lue lisää

Vihreät arvot todeksi yhdessä oppimisen kautta

"Vihreä siirtymä toteutuu tietoisilla valinnoilla, joita pitää johtaa määrätietoisesti rakennetun ympäristön koko elinkaarella"

Lue lisää

Laadukas suunnittelu kunnioittaa käyttäjiä

Vastuullisen käsite on keskiössä ROTI 2023 -hankkeen taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja suunnittelua koskevassa osiossa

Lue lisää

Sähkötön nyky-yhteiskunta on mahdottomuus

Vaikka Suomen energiainfrastruktuurin kuntoa ja toimintakykyä voidaan pitää hyvänä, vaatii sen ylläpito sekä mahdollisuudet vastata energiamurrokseen, investointeja ja kehityspanoksia.

Lue lisää

Maassa maan tavalla – kielikylpyä suomalaisittain

"On kohtuuton vaatimus, että suomen kielen taito on edellytys työpaikan saamiselle", kirjoittaa Mirja Illikainen, Koulutus ja kehitys -paneelin pj.

Lue lisää

Liikenneverkot - Suomen tulevaisuuden avaintekijä

Liikenneväylät on nähtävä investointina, ei kulueränä. Ilman toimivia väyliä koko yhteiskunnan turvallisuus vaarantuu.

Lue lisää

Rusinat pullasta?

Vain systeeminen muutos mahdollistaa vihreän siirtymän alalla, toteaa Rakennukset-paneelin puheenjohtaja, prof. Heidi Falkenbach

Lue lisää