A2 lausunnoille 17.2.2011

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet ehdotus on lausunnoilla 17.2.2011 - 14.3.2011 välisen ajan.

Ehdotuksen esittelytilaisuus on Säätytalossa, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki. 17.2.2011 klo 10 - 11.30.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen 15.2.2011 mennessä Suvi Salmi, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

A2:n valmistelussa on rakenteita koskevien rakentamismääräysten lisäksi otettu huomioon energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset sekä suunnittelualojen koulutustarjonnan muutokset. Valmistelussa on hyödynnetty vajaan kymmenen vuoden aikana saatuja kokemuksia A2:n toimivuudesta ja FISEn toiminnasta, samoin kuin aiheeseen liittyviä oikeustapauksia, opinnäytteitä sekä alan toimijoiden näkemyksiä ja aikaisemmista A2 ehdotuksista annettuja lausuntoja.

Lisätietoja: Rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 572 6357.Takaisin edelliselle sivulle