Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella on avoinna kolme professorin tehtävää

Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella on avoinna kolme professorin työsopimussuhteista tehtävää, jotka voidaan täyttää mille tahansa Aallon urapolun kolmesta tasosta: Assistant Professor, Associate Professor tai Full Professor.

Tehtävä 1: RAKENNUSMATERIAALITEKNIIKAN PROFESSORI

Professuurin tutkimusalue on rakennusmateriaalitekniikka, ensi sijassa betoni- ja mineraalipohjaisten materiaalien tutkimus, mutta hakija, joka on erityisen ansioitunut jollain muulla materiaalitekniikan osa-alueella, tulee myös kysymykseen. Hyvät edellytykset menestykselliseen tehtävän hoitoon antaa tuloksellinen tutkimustoiminta materiaalitekniikan, laskennallisen tekniikan tai mallinnuksen tehtävissä. Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hänellä tulee olla näyttöä korkeatasoisesta tieteellisestä toiminnasta ja opetuksesta.

Professorin tehtäviin kuuluu rakennusmateriaalitekniikan kehittäminen sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvostetuissa tutkimusohjelmissa. Hän on vastuussa oman alansa perus- ja jatko-opintojen opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä. Lisäksi hänen odotetaan laajentavan ja vahvistavan rakennustekniikan laitoksen tutkimusprofiilia kytkemällä siihen myös materiaalitekniikkaan läheisesti liittyviä muita tutkimusaloja. 

Tehtävä 2: RAKENTAMISEN LASKENNALLISEN TEKNIIKAN PROFESSORI

Professuurin tutkimusalue on rakentamisen laskennallinen tekniikka, johon kuuluvat laskennallinen rakenteiden tai rakennusmateriaalien mallinnus ja analysointi tai monifysikaalisten ilmiöiden tutkimus. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset lämmön- ja kosteudensiirtymiseen, virtausmekaniikkaan ja rakenteiden mekaniikkaan liittyvät tutkimustehtävät. Hyvät edellytykset menestykselliseen tehtävän hoitoon antaa tuloksellinen tutkimustoiminta myös materiaalitekniikan alueella. Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hänellä tulee olla näyttöä korkeatasoisesta tieteellisestä toiminnasta ja opetuksesta.

Professorin tehtäviin kuuluu laskennallisen tekniikan kehittäminen sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvostetuissa tutkimusohjelmissa. Hän on vastuussa oman alansa perus- ja jatko-opintojen opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä. Lisäksi hänen odotetaan laajentavan ja vahvistavan rakennustekniikan laitoksen tutkimusprofiilia kytkemällä siihen myös laskennalliseen tekniikkaan läheisesti liittyviä muita tutkimusaloja.

Tehtävä 3: RAKENTAMISEN TUOTANTOTALOUDEN PROFESSORI

Professuurin tutkimusalue käsittää kaikki operaatiot koko rakentamisen kysyntä-tarjontaverkossa ja koko rakennetun ympäristön investoinnin elinkaaren aikana. Operaatioihin sisältyvät projektit, tuotanto, hankinta, jakelu ja paluulogistiikka sekä niihin liittyvä tiedonhallinta organisaatioiden sisällä ja niiden välillä. Rakennushankkeiden operaatioiden tehokas johtaminen edellyttää lisäksi projektiliiketoiminnan prosessien ja organisaation sekä yrityksen talouden johtamisen hyvää ymmärrystä. Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hänellä tulee olla näyttöä korkeatasoisesta tieteellisestä toiminnasta ja opetuksesta esimerkiksi rakentamis- tai tuotantotalouden alalla.

Professorin tehtäviin kuuluu rakentamisen talouden ja tuotannon tutkimusalan kehittäminen sekä kansainvälisesti että kansallisesti arvostetuissa tutkimusohjelmissa. Hän on vastuussa oman alansa perus- ja jatko-opintojen opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä. Lisäksi hänen odotetaan laajentavan ja vahvistavan rakennustekniikan laitoksen tutkimusprofiilia kytkemällä siihen myös rakentamisen tuotantoon ja talouteen läheisesti liittyviä muita tutkimusaloja. 

Haettavana olevat professuurit on sijoitettu Rakennustekniikan laitokselle, ks. http://buildtech.tkk.fi/fi/. Rakennustekniikan laitoksen strategian mukaan tärkeimmät laitoksen tutkimusalat ovat rakennusmateriaalitekniikka ja tietoyhdennetty rakentaminen. Aalto-yliopiston toiminta kattaa myös muut perinteiset rakentamisen tutkimusalueet. Laitoksella on tällä hetkellä 10 professoria ja noin 60 tutkijaa tai tohtorikoulutettavaa. Vuonna 2015 laitoksen Tenure Track -professorien lukumääräksi on suunniteltu 16.

Katso lisää Aalto-yliopiston sivuilta.Takaisin edelliselle sivulle