Aiesopimus Helsingin seudun asunto- ja tonttitarjonnan lisäämisestä allekirjoitettu

"Kyse on erittäin merkittävästä sopimuksesta valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä. Se on myös osoitus siitä, että sinivihreä hallitus ottaa metropolipolitiikan tosissaan" korosti asuntoministeri Jan Vapaavuori allekirjoitustilaisuudessa.

Valtion ja kuntien yhteisenä tavoitteena on, että Helsingin seudulla rakennetaan vuosina 2008-2017 keskimäärin 12 000-13 000 uutta asuntoa vuodessa. Kokonaistuotantotavoite on jaettu kuntakohtaisesti. Kunnat sitoutuvat siihen, että kunkin kunnan asuntotuotannosta 20 prosenttia on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Ministeri Vapaavuori nosti esiin sopimuksen seurannan. "Olennaista on kaikkien osapuolten sitoutuminen aiesopimuksen toteuttamiseen. Tätä tullaan myös seuraamaan tarkasti valtion ja kuntien yhteisessä seurantaryhmässä".

Kuntien tulee osoittaa valmistuvissa asemakaavoissa vuosittain vähintään 13 000 asunnon tuotantoa vastaava rakennusoikeus siten, että kaavoitus perustuu joukko- ja erityisesti raideliikenteeseen. Valtio sujuvoittaa kaavoitusta selvityshenkilö Tarastin ehdotusten mukaisesti sekä myöntää kunnallistekniikka-avustuksia.

Lue lisääTakaisin edelliselle sivulle