Ajanmukaistettu RIL-julkaisu työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden hallintaan

Ohje on tarkoitettu rakennus- ja kunnossapidossa käytettävien telineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttämiseen. Ohjeen käyttäjiä ovat kaikki rakennushankkeessa toimivat osapuolet. Keskeisiä osapuolia ovat rakennuttaja, suunnittelijat (esim. rakennesuunnittelija), päätoteuttaja, ali- ja sivu-urakoitsijat, itsenäiset työnsuorittajat, telinevuokraajat, työntekijät sekä työturvallisuutta valvovat viranomaiset. Ohje koskee kokonaisuudessaan paikalla rakennettavia työtelineitä sekä putoamisen estäviä suojarakenteita. Esivalmisteisten ns. elementtitelineiden osalta ohjeessa käsitellään vain niiden valintaa ja käyttöä.

Ohjeessa on keskeisenä näkökulmana työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen korkealla tehtävissä töissä. Ohjeessa käsitellään pääasiassa henkilöiden putoamisen estämistä, mutta myös suojakatoksia, joiden käyttötarkoitus on pelkästään estää esineiden ja työkalujen putoaminen ihmisten päälle. Vaikka vanhat SFS-standardit on kumottu, tässä ohjeessa on kuitenkin todettu tarpeelliseksi vielä käsitellä niiden sisältöä erityisesti esimerkkien ja kuvituksen muodossa.

Uudessa turvallisuusasetuksessa painotetaan rakennuttajan vastuu ja toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi. Esim. rakennuttajan on hankkeen valmistelusta lähtien tehtävä järjestelmällistä riskien arviointia ja siten tunnistettava jo ennakkoon hankkeeseen liittyviä vaaratekijöitä. Ohjeessa on esitetty sekä rakennuttajan että muidenkin osapuolten turvallisuutta koskevat velvoitteet ja tehtävät.

Julkaisun on valmistellut Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n telinetoimikunnan työryhmä, jossa puheenjohtajana on ollut Esa Virtanen, jäseninä Leo Seppänen, Markku Laitinen, Niko Korsow, Tapio Turunen ja Juha Noeskoski sekä sihteerinä Gunnar Åström (RIL).

Julkaisun tiedot:

  • RIL 142-2010 Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. 241 sivua. Hinta 98 euroa.
    Tilaukset RIListä
    pirkko.snellman@ril.fi tai www.ril.fi  > Julkaisut > Kirjakauppa.

Lisätietoja antavat:Takaisin edelliselle sivulle