Ari Ahonen RYM-SHOK Oy:n toimitusjohtajaksi

Ahosella on vahva ja monipuolinen kokemus kiinteistö- ja rakennusalalta. Toimiessaan Tekesissä rakennus- ja puutuoteteknologian yksikön päällikkönä hänellä oli merkittävä panos kiinteistö- ja rakennusklusterin yhteisen toimintastrategian kirkastamisessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan vauhdittamisessa. Tekesin palveluksessa Ahonen on ollut vuodesta 1997 lähtien. Sitä ennen hän oli johto- ja kehittämistehtävissä Sato-konsernissa ja Rakennuskunta Hakassa.

Elinkeinoelämälle johtava rooli alan innovaatiotoiminnassa

- RYM-SHOK on kokonaan uusi lähestymistapa alan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Osakkaiden laaja mukana olo ja vahva yhdessä tekemisen periaate mahdollistaa selkeitä jopa hyppäyksellisiä uudistuksia toimintaan. Tämä aktiivinen ote on se positiivinen energia, joka tulee uudistamaan alan käytäntöjä ja vaikutusta koko elinkeinoelämään, Ari Ahonen toteaa.

Alan liiketoimintalogiikka on muuttunut ja muuttumassa nopeasti. Nopea kysyntälähtöisyys yhdistettynä fokusoituihin keihäänkärkiin ja tutkimusohjelmiin tarjoaa parhaan mahdollisuuden saada uutta liiketoimintaa myös liikkeelle.

Ahosen teesinä on kansainvälisyys. Se on yksi merkittävä mahdollisuus, jossa alan nopea muuttuminen tulee vielä entisestään lisääntymään. Suomalainen rakennusalan ja kiinteistöalan osaaminen on vahvaa ja sillä on merkittävää potentiaalia myös laajemmalti.

Omistajilla vahva sitoutuminen toimintaan

- RYM-SHOK Oy on kautta aikojen merkittävin ponnistus kiinteistö- ja rakennusalan innovaatiotoiminnan uudistamiseksi ja tehostamiseksi. Oli tärkeää löytää tälle työlle mahdollisimman pätevä ja innostava vetäjä. Monia hyviä ehdokkaita oli tarjolla, RYM-SHOK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kaj Hedvall kertoo.

Rakennetun ympäristön SHOK-yhtiö perustettiin toukokuussa 2009. Yhtiössä on 52 osakasta, jotka edustavat monipuolisesti rakennetun ympäristön eri toimijoita.

RYM-SHOK Oy:n tavoitteena on kaksinkertaistaa kiinteistö- ja rakennusalan panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan vuoteen 2020 mennessä. Tässä tarkoituksessa yhtiö käynnistää ja toteuttaa kansainvälisesti kunnianhimoisia tutkimusohjelmia valitsemillaan painopistealueilla. Pisimmällä ovat valmistelut tietomallipohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimusohjelman osalta.Takaisin edelliselle sivulle