Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Rakentamisen energiamääräyksiä tullaan kiristämään 30-40 prosenttia

"Tarkoituksena on kiristää määräyksiä 30-40 prosentilla ja ohjata näin kohti matalaenergiarakentamista. Uudet säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2010 alusta. Ne on kuitenkin tarkoitus antaa jo vuonna 2008, jotta alan toimijoille jää riittävästi aikaa varautua uusiin määräyksiin", linjasi Vapaavuori puheessaan Kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa Finlandia-talolla tänään.

Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut kasvihuonekaasujen vähentämiseen vuoden 1990 tasosta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Rakennusten kokonaisenergiankulutus on koko Suomen energiankäytöstä peräti 40 prosenttia ja kasvihuonepäästöistä 30 prosenttia.

Energiamuodon valinnalla on merkitystä
Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan jatkossakin lopullisen valinnan eri lämmitysmuotojen välillä tekee kuluttaja. Tästä periaatteesta tulee kuitenkin voida poiketa, jos perusteet ovat ilmeisen vahvoja. Käytännössä tämä tarkoittaa suoran sähkölämmityksen rajoittamista sekä kaukolämmön edistämistä.

"Suoran sähkölämmityksen kieltämisen sijasta on kuitenkin luontevampaa ja kilpailuoikeudellisesti ongelmattomampaa Ruotsin mallin mukaisesti asettaa näille taloille vaatimuksia uusiutuvista lisälämmönlähteistä tai muilla tavoin lämmitettäviä taloja paremmasta lämmöneristyksestä", totesi Vapaavuori. "Ympäristöministeriössä on käynnistetty maankäyttö- ja rakennuslain muutoshanke, jolla tullaan tekemään mahdolliseksi määrätä uudisrakennusten kaukolämpöverkkoon liittämisestä sellaisen alueen asemakaavassa, jolla on olemassa kaukolämpöverkko tai jolle sellainen on suunniteltu rakennettavaksi".

Myös olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta parannettava
Energiansäästön kannalta olemassa oleva rakennuskanta on uudisrakentamista suurempi haaste. Ministeri Vapaavuoren mukaan rakennuskannan hitaan uudistumisen takia tähän haasteeseen on kuitenkin välttämätöntä vastata: "Yksi tapa, jolla voidaan edetä nopeastikin, on energiatehokkuusnäkökulman sisällyttäminen nykyistä vahvemmin niihin taloudellisiin tukiin, joilla edistetään olemassa olevan asuinrakennuskannan korjaamista".

Myös korjausrakentamisen määräyksiin pitää ministeri Vapaavuoren mukaan voida puuttua: "Ilmastonmuutoksen hallinta on niin painava asia ja kansainväliset velvoitteemme niin vaativia, että korjausrakentamista koskevien määräysten tai ohjeiden kehittämistäkään ei voida sulkea kokonaan pois laskuista. Kysymykseen voisi tulla jonkinlainen energiatehokkuuden parantamisvelvoite perusparannusten yhteydessä."Takaisin edelliselle sivulle