Crusellin silta vihittiin käyttöön Helsingissä

Merkittävin tietomallinnuksella Suomessa suunniteltu silta, Crusellin silta, avattiin käyttöön tiistaina 14.6. Helsingin Ruoholahdessa. WSP Finland Oy vastasi sillan suunnittelusta. Tilaajana oli Helsingin kaupunki ja hankkeen pääurakoitsijana toimi Skanska Infra Oy. Silta muodostaa yhteyden Ruoholahdesta Jätkäsaaren uudelle asuinalueelle ja toimii myös raitiovaunuliikenteen reittinä.

Crusellin silta on merkittävin ja rakenteiltaan haastavin Suomessa toteutettu silta, jossa tietomallinnusta on käytetty rakennussuunnittelun lisäksi rakennustyön toteuttamisessa. Sillasta luotiin tarkka tietomalli, joka sisältää myös rakennusmateriaalien ominaisuudet. Muun muassa tarvittavat materiaalimäärät on saatu mallin avulla tarkasti määriteltyä.

Crusellin sillan tietomallinnus on tunnustettu maailmanlaajuisessa tietomallikilpailussa erikoismaininnalla tarkasta haastavan teräsbetonirakenteen mallintamisesta ja kohde on nostettu merkittävimpien kohteiden joukkoon tietomallinnuksen asiantuntijoiden laatimassa BIM-käsikirjassa (BIM Handbook 2nd edition, R.Sacks & Co).

”Urakoitsija sai rakennusvaiheet jo ennakolta tietoonsa ja pystyi hahmottamaan esimerkiksi raudoitusmallit aivan eri tavalla kuin tavallisesta tasopiirustuksesta. Tietomallinnuksen myötä rakentaja voi tehdä materiaalihankintansa lyhyemmällä aikajänteellä, kun kunkin urakkavaiheen materiaalitarpeet pystytään katsomaan suoraan tietomallista”, WSP Finlandin Oulun siltayksikön päällikkö Antti Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan tietomallinnuksen yleistyminen merkitsee sitä, että rakennushankkeissa pystytään yhä enemmän eliminoimaan yllätyksiä, jotka sekoittavat aikatauluja ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Muutoksen hallinta helpottuu, kun muutokset pystytään simuloimaan suoraan tietomalliin. Tietomallia voidaan hyödyntää myös huolto- ja ylläpitotöissä.

Helsingin kaupunki järjesti kansainvälisen siltakilpailun vuoden vaihteessa 2001–2002. Siltatyypiksi valittiin useiden vaiheiden jälkeen ”Merimiekat”, yksipyloninen vinoköysisilta. Sillan pyloni on kallistettu taaksepäin. Siltaan on suunniteltu näyttävä ulkonäkövalaistus.   

Silta on kaksiaukkoinen, epäsymmetrinen vinoköysisilta, jonka jännemitat ovat 92,0 + 51,5 m ja hyötyleveys 24,8 m. Sillan päällysrakenne on pituussuuntaan jännitetty betoninen palkki, poikkisuunnassa rakenne toimii liittorakenteena.

Suunnittelutyön haasteet tässä sillassa liittyvät epäsymmetriseen köysijärjestelyyn, kapeisiin teräspyloneihin ja rakenneosien viimeisteltyihin yksityiskohtiin. Sillassa on huomioitu monipuolisesti myös tulevien huoltotoimenpiteiden tarpeet.Takaisin edelliselle sivulle