Ehdotus jätevesisääntelyn kohtuullistamisesta lausunnolle

Ympäristöministeriö ehdottaa lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä. Määräaikaan sidottu olisi ainoastaan vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella olevan kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnostus.

Lakiesitys on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla. Lausuntojen määräaika on 18.5.2016 ja kommentteja esitykseen voi toimittaa RILiin 11.5.2016 mennessä osoitteella helena.soimakalio@ril.fi. Takaisin edelliselle sivulle