Ehdotus valtioneuvoston asuntopoliittiseksi ohjelmaksi

Työryhmä ehdottaa mm, että kaavoituksen sujuvoittamiseksi maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan selvitysmies Lauri Tarastin tekemien ehdotusten pohjalta. Otettaisiin käyttöön valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta sellaisissa hallinto-oikeuden asemakaavaa koskevissa päätöksissä, joissa ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä. Ympäristöministeriön yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa tulisi edistää kuntien ja yksityisten tahojen kumppanuutta kaavoituksessa. Työryhmä esittää myös kokeiluja, joissa rakentaminen voisi tapahtua kevennetyillä rakentamis- ja kaavamääräyksillä.

Lue lisääTakaisin edelliselle sivulle