Esteettömyydestä palkitaan

ARMI ry ja Invalidiliitto ry etsivät jälleen esteettömyyspalkinnon saajaa. Esteettömyyspalkinto myönnetään toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön käytettävyyttä ja soveltuvuutta kaikille, sekä kannustaa elinympäristön suunnittelun ja toteutuksen piirissä toimivia henkilöitä ja tahoja nostamalla esiin parhaita esimerkkejä.

Esteettömyyspalkinto annetaan toiminnasta, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömän rakennetun ympäristön syntymistä, ja tuo esille uudenlaisia näkökulmia esteettömyydestä. Palkittava voi olla henkilö, ympäristö, reitistö, rakennuskokonaisuus, rakennus, toimintamalli, järjestelmä, palvelu, koulutusohjelma, virkistystoiminta tai näihin liittyvä suunnitelma, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä.

Ensimmäisen ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyspalkinnon sai vuonna 2007 liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämisohjelma ELSA. Palkinto myönnettiin valtion ylläpitämän liikenneinfrastruktuurin ja julkisen liikenteen palveluiden esteettömän liikuntaympäristön kehittämisestä.

Esteettömyyspalkinto jaetaan kahden vuoden välein. Seuraava palkinto jaetaan ARMI-foorumin yhteydessä 8.6.2011. Palkintolautakunta voi myös jakaa kunniamainintoja.

Ehdotuksia palkittaviksi voivat tehdä Invalidiliiton ja ARMI ry:n jäsenjärjestöt sekä muut yhteisöt ja kansalaiset. Ehdotukset toimitetaan viimeistään 8.4.2011 mennessä Harri Leivolle (Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki tai harri.leivo@invalidiliitto.fi). Esityksiin palkittavista on liitettävä riittävät tiedot ja perustelut, jotta raati voi arvioida palkinnon edellytysten täyttymistä.

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi

ARMI ry on arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun informaatiokeskus. Siihen kuuluvat Alvar Aalto-säätiö, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Rakennusinsinöörit ja – arkkitehdit RIA ry, Rakennustietosäätiö RTS, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, Suomen Taideteollisuusyhdistys, Graafisen suunnittelun ammattilaisten järjestö Grafia, Helsingin kaupunki, Suomen rakennustaiteen museo ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo.Takaisin edelliselle sivulle