Esteettömyyspalkinto jaettiin ulkotilojen esteettömyyden edistämisestä

Vuoden 2011 Esteettömyyspalkinto myönnettiin ulkotilojen esteetöntä rakentamista edistävälle SuRaKu-projektille. ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n palkinnon vastaanottivat Säätytalolla ARMI- foorumissa 8.6.2011 Helsingin kaupungin Helsinki kaikille -projektin johtaja Pirjo Tujula sekä konsultit Ulla-Kirsti Junttila ja Jari Mäkynen. SuRaKu-projektissa luodut ohjekortistot ja esteettömyyskriteerit ovat saavuttaneet merkittävän aseman ulkotilojen rakentamisen valtakunnallisena ohjeistona, ja ne on otettu käyttöön useissa Suomen kunnissa. Projektin toteutti Helsinki kaikille -projekti yhteistyössä Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Joensuun kaupunkien sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Palkintoraadin mukaan ohjekorttien hyvä vastaanotto kertoo sekä niiden laadusta että myös kasvavasta kiinnostuksesta esteetöntä suunnittelua ja rakentamista kohtaan. Sen lisäksi, että monet suomalaiset kunnat ovat alkaneet noudattaa kortiston ohjeita, ne ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Ohjeisiin perustuen on käynnistetty monia kehityshankkeita, ja niiden kriteerejä käytetään esteettömyysarvioinneissa ja parannussuunnitelmissa.

Raadin puheenjohtaja Esa Laaksonen Alvar Aalto Akatemiasta kertoo, että ehdotuksia tuli tänä vuonna yllättävän paljon; monet niistä koskivat yksittäisten henkilöiden työpanosta tai elämänuraa esteettömyyden edistämisessä. Halusimme kuitenkin palkita SuRaKu – hankkeen laaja-alaisen työn, joka koskettaa suurien massojen toimimista asuinympäristössämme.

Palkintolautakunta jakoi myös kunniamaininnan Turun linnan esteettömyysratkaisuista. Yhteisprojektissa olivat mukana Museovirasto sekä Turun kaupunki, erityisesti kaupungin esteettömyysasiamies Heikki Haulisto. Muita keskeisiä vaikuttajia olivat Museoviraston Selja Flink ja Antti Suna sekä suunnittelija arkkitehti Merja Nieminen. Turun linnan muutostyöt toteutettiin huolellisen tutkimisen jälkeen. Linnan tunnetuimpaan julkisivuun tehtiin esteetön sisäänkäynti, lisäksi rakennettiin reitit hissille, näyttelytiloihin ja auditorioon sekä porrasnostin, wc-tila ja muita esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja. Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan kohteen henki ja arvokkuus säilyivät mutta samalla parannettiin sen saavutettavuutta.

Saavutettavuuden parantaminen on Museoviraston tavoitteena laajemminkin. Se on ollut Museoviraston strategian kulmakivenä vuodesta 2004 lähtien ja merkitsee käytännössä sitä, että toiminnassa pyritään aina huomioimaan esteettömyyden eri osa-alueet. Myös Turun kaupungin esteettömyysasiamiehen Heikki Hauliston tavoitteisiin on kuulunut rakennetun ympäristön käytettävyyden edistäminen. Hän edistää omalla toiminnallaan laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyspalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinto myönnetään valtakunnallisesti merkittävällä tavalla esteettömyyttä edistäneelle kohteelle. Palkinnon saajan valitsee ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n edustajista koostuva kuusijäseninen palkintolautakunta.Takaisin edelliselle sivulle